Reikalavimai ir funkcijos 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS PASTATŲ IR APLINKOS PRIEŽIŪROS DARBININKAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
1.1. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę nei 3 metų automobilio vairavimo darbo patirtį;
1.2. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą vairuoti B kategorijos transporto priemones ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos kelių eismo taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius transporto priemonės eksploataciją;
1.4. mokėti atlikti santechnikos įrangos ir staliaus remonto darbus;
1.5. žinoti elektrosaugos reikalavimus, dirbant su elektriniais prietaisais ir įranga;
1.6. turėti supratimą apie materialinę atsakomybę, higienos ir sanitarijos normas kompetencijos ribose;
1.7. žinoti patalpų, teritorijos priežiūros reikalavimus;
1.8. gerai išmanyti santechninių sistemų, įrengimų ir mazgų darbą;
1.9. žinoti saugos darbe, aukštuminio darbo ir priešgaisrinės saugos taisykles;
1.10. mokėti naudotis chemijos priemonėmis, prižiūrint apželdintą teritorijos plotą;
1.11. mokėti naudotis mažosios mechanizacijos priemonėmis (elektrine žoliapjove, vežimėliais, karučiais ir panašiomis priemonėmis);
1.12. mokėti naudotis buitinės technikos priemonėmis (grąžtais, pjūklais, ir kitomis priemonėmis);
1.13. būti sąžiningam, kruopščiam, pareigingam ir darbščiam.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 2.1. kasdieną ryte patikrina, ar visi santechnikos įrenginiai ir mazgai yra tvarkingi, nustato, ar nėra gedimų, reikalui esant, praneša Skyriaus vedėjui, šalina gedimus;
2.2. atlieka smulkų durų remontą, keičia ar įstato užraktus, rankenas, atidaro duris, užsikirtus durų spynoms, reikalui esant suremontuoja apgadintas duris;
2.3. atlieka smulkų baldų remontą ir jų priežiūrą;
2.4. atlieka kitus smulkaus remonto darbus;
 2.5. palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą:
 2.5.1. kasdien valo pastato laiptus ir pastato teritoriją (šaligatvius);
 2.5.2. kasdien valo plokščiuosius pastato stogus, lipa ant stogų tik esant priežiūrai, griežtai laikantis darbo (aukštuminio darbo) saugos taisyklių;
2.5.3. nustatytu periodiškumu valo priskirtas pastato patalpas;
2.5.4. palaiko švarą ir tvarką jam priskirto inventoriaus ir persirengimo patalpose;
 2.6. prižiūri (sėja, sodina, laisto, pjauna, tręšia) želdinius ir vejas;
2.7. dalyvauja pakraunant-iškraunant krovinius, pernešant krovinius rankomis arba vežimėliais (karučiais);
2.8. dalyvauja likviduojant avarinių situacijų padarinius;
2.9. padeda išlaisvinti keleivius avariniais lifto sustojimo atvejais;
2.10. vykdo smulkaus pastato patalpų remonto (apdailos) darbus ir kitas bendrojo pobūdžio pastatų priežiūros užduotis;
 2.11. privalo:
2.11.1. dirbti tik dėvint darbo drabužius ir pirštines, naudotis reikiamomis darbo apsaugos priemonėmis;
 2.11.2. baigus darbą su dezinfekuojančiais skiediniais, nuplauti gumines pirštines, nenumovus jų nuo rankų;
2.11.3. nekelti krovinių, kurių masė didesnė nei leidžiama (vienkartinio keliamo, nepernešant, krovinio masė moterims – iki 10 kg, vyrams – iki 30 kg);
2.11.4. neviršyti vežimėlio (karučių) keliamos galios;
 2.11.5. naudotis technika ir priemonėmis griežtai laikantis jų eksploatavimo taisyklių ir įsitikinus, kad jie techniškai tvarkingi;
2.11.6. neatlikti darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu; nepatikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui;
 2.11.7. vykdyti darbus griežtai laikantis darbo, priešgaisrinių ir elektros saugos taisyklių;
 2.11.8. užtikrinant materialinių vertybių apsaugą, darbo su atvirais iškrovimo aikštelės vartais metu neįleisti pašalinių asmenų į patalpas.
 2.12. esant tarnybos reikmėms vairuoja Lietuvos darbo biržos tarnybinius automobilius, veža nurodytu maršrutu Lietuvos darbo biržos darbuotojus, vykdo transporto paslaugų užsakymus;
 2.13. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina tinkamą Lietuvos darbo biržos turto priežiūrą, taupų ir racionalų jo naudojimą;
 2.14. planuoja savo veiklą teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl materialinių išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
 2.15. informuoja Skyriaus vedėją ar Veiklos valdymo departamento vadovybę apie iškilusias problemas ir teikia pasiūlymus;
 2.16. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
 2.17. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.18. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Veiklos valdymo departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo ir pavedimus , siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55