Komisijos ir darbo grupės 

 

TRIŠALĖ KOMISIJA PRIE LIETUVOS DARBO BIRŽOS

Darbuotojų atstovai

 1. Jovita Pretzsch - Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“
 2. Janina Matuizienė - Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija 
 3. Rasita Martišė - Lietuvos darbo federacija

Darbdavių atstovai

 1. Gražina Tarvydienė - Lietuvos pramonininkų konfederacija 
 2. Vidmantas Vikšraitis - Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija 
 3. Ana Cicėnienė - Lietuvos darbdavių konfederacija

Valstybės institucijų atstovai

 1. Nijolė Dilbienė - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 2. Mečislavas Griškevičius - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
 3. Raminta Krulikauskienė - Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

IE piktograma Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos nuostatai

SOCIALINIŲ ĮMONIŲ REIKALŲ KOMISIJA

   

  1. Vygintas Morkūnas Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėjas (komisijos pirmininkas);

  2. Vilija Sanajevienė – Lietuvos darbo biržos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyr. specialistė;

  3. Henrika Chmieliauskienė – Lietuvos darbo biržos Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriaus vyr. specialistė (komisijos pirmininko pavaduotoja);

  4. Kęstutis Zaura – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento direktoriaus pavaduotojas;

  5. Nijolė Dilbienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Darbo rinkos skyriaus vedėja;

  6. Irina Janukevičienė – Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas;

  7. Rolandas Ragėnas – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriaus vedėjas;

  8. Evelina Kelmelienė – Lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkė;

  9. Jurgita Masiulionytė – Lietuvos žmonių su negalia sąjungos projektų koordinatorė;

  10. Ieva Lapeikienė, skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ koordinatorė.

    Socialinių įmonių reikalų komisijos darbo reglamentas

PARAIŠKŲ DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS SKYRIMO SOCIALINĖMS ĮMONĖMS SVARSTYMO DARBO GRUPĖ

 

1.    Gytis Darulis – Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) L. e. p. Kokybės vadybos ir kontrolės skyrius vedėjas (Darbo grupės pirmininkas);

2.   Vilija Sanajevienė – Lietuvos darbo biržos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (Darbo grupės pirmininko pavaduotoja);

3.   Laimutė Čeplinskienė - Lietuvos darbo biržos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

4.   Rima Švedienė – Lietuvos darbo biržos Veiklos vystymo departamento Veiklos ir priemonių planavimo vyriausioji specialistė;

5.  Kristina Vitonytė - Lietuvos darbo biržos Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;

6.  Aliona Valiukevič – Lietuvos darbo biržos Finansų, teisės ir pirkimų departamento Priemonių buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja.


 Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo darbo grupės reglamentas (TAR 2016-07-28, indentifikacinis kodas 2016-21064)

Informacija atnaujinta: 2017.03.07 10:20