Registracija teritorinėje darbo biržoje 

Darbo ieškančių asmenų registravimą reglamentuoja Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 "Dėl darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo".

Teritorinės darbo biržos registruoja darbo ieškančius asmenis, kurie gyvena jų nurodytoje gyvenamojoje vietoje, esančioje teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje, ir tvarko jų bei dalyvaujančių aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse asmenų apskaitą. Darbo ieškantys asmenys, kurie nėra Lietuvos Respublikos gyventojai, tačiau remiantis Užimtumo rėmimo įstatymo 1 straipsniu jiems šis įstatymas yra taikomas, yra registruojami toje teritorinėje darbo biržoje, į kurią kreipiasi.

Teritorinėse darbo biržose registruojami ne jaunesni kaip 14 metų darbo ieškantys asmenys (toliau vadinama – asmenys).

Asmuo vienu metu gali registruotis tik vienoje teritorinėje darbo biržoje.

Asmenys gali iš anksto įsiregistruoti pasirinktoje teritorinėje darbo biržoje internetu (išankstinės registracijos internetu instrukcija).

Įregistruotas asmuo, įgijęs profesinę kvalifikaciją kitoje šalyje ir siekiantis dirbti pagal profesiją, įtrauktą į Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 "Dėl Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo", turi turėti jo profesinės kvalifikacijos pripažinimo dokumentą, išduotą atitinkamos kompetentingos institucijos, jei jo profesinė kvalifikacija nebuvo pripažinta Lietuvos Respublikoje.

Kompetentingos institucijos ir jų reguliavimo sričiai priskirtų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarkų aprašai bei kita susijusi informacija viešai skelbiama internetinėje svetainėje www.profesijos.lt

 

Daugiau informacijos:

Jūsų gyvenamosios vietos darbo biržos tinklalapyje

Bendru visoje šalyje klientų aptarnavimo telefono numeriu 8 700 55 166

 

 


Informacija atnaujinta: 2014.10.15 13:02