Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Europos tinklas

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

jaunimas
Vasarą darbo rinkoje atgijus statybos, žemės ūkio ir paslaugų sektoriams, prekybos, maitinimo, viešbučių ir kitose paslaugas teikiančiose veiklose sukuriama daugiausiai laikinų darbo vietų. Tuo tarpu darbo rinkos sezoniškumo fone laukimo pozicijoje yra neseniai diplomus gavę 2380 absolventų, kurie būdami naujokai darbo rinkoje dar ne visai drąsiai savarankiškai šturmuoja darbdavius. Darbo pasiūlymų šiuo metu laukia 1098 absolventai su aukštuoju universitetiniu, 727 – su aukštuoju neuniversitetiniu ir 1282 – su profesiniu išsilavinimu.
Studentai parodoje
Vidurvasarį darbo rinka atsinaujina – kasmet ją papildo diplomuotas jaunimas. Ir šią liepą daugiau kaip du kartus šoktelėjo absolventų skaičius – jų įregistruota per 2,6 tūkst. Šiemet būsimų rinkos dalyvių 1,4 tūkst. kreipėsi mažiau nei pernai. Daugiausia tarp absolventų – per 40 proc. – baigusiųjų profesines mokyklas. Tarp diplomuotų specialistų – 33 proc. įgijo aukštąjį universitetinį ir beveik 27 proc. – aukštąjį neuniversitetinį (koleginį) išsilavinimą. Darbo pasiūlymų laukia automobilių mechanikai, virėjai, apdailininkai (statybininkai), kirpėjai, taip pat kineziterapijos, teisės, socialinio darbo, viešojo administravimo, ekonomikos studijas baigę absolventai.
Edgaras
Jau metus Darbo birža jaunimui teikia realią paramą verslo pradžios idėjoms įgyvendinti ir pirmajai savo darbo vietai sukurti. Skatinant jaunimo savarankišką užimtumą ir saviraiškos plėtrą sudarytos palankios sąlygos ir taikomos lengvatos – nėra reikalavimo pateikti banko garantiją ir privalomojo nuosavo indėlio. Jaunoji karta gerokai drąsesnė – nebijo iššūkių ir kuria sau darbo vietas. Per metus daugiau nei 240 jaunuolių įsteigė mikroįmones, iš jų – per 180 jau dirba savarankiškai.
Kelias
Iš miestelių į miestus dirbti kiekvieną dieną važinėjantys gyventojai nieko nebestebina. Kiekvieną rytą nemažai kauniečių vyksta į darbą Vilniuje, Panevėžyje ar Marijampolėje, o sostinės gyventojai darbus atranda Kaune ar Alytuje. Sudėtingesnė situacija yra regionuose, kai kaimo ir mažesnių vietovių gyventojams yra sunkiau keisti susiformavusį požiūrį apie priimtiną atstumą iki darbo vietos. Nerandančių darbo tautiečių sėslumą rodo ir septintus metus vykdoma teritorinio judumo rėmimo priemonė, kuria pasinaudojo tik du su puse tūkstančio nedirbančių žmonių, nors skatinant jų darbo paiešką toliau nuo namų yra kompensuojamos kelionės į darbą ir atgal, o taip pat apgyvendinimo išlaidos.
Konferencija
Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybinės užimtumo tarnybos tęsia bendradarbiavimą, organizuodamos teritorinių padalinių specialistų mokymąsi ir gerosios patirties sklaidą. Liepos 20 – 21 dienomis Kauno teritorinėje darbo biržoje vykusioje konferencijoje „Kaip padidinti vyresnio amžiaus žmonių integraciją į darbo rinką“ delegacijos mokėsi vienos iš kitų, kaip geriau padėti vyresnio amžiaus asmenims dalyvauti darbo rinkoje.
Spaudos konferencija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) pristatyta nuo šių metų liepos 1 d. pradedama taikyti naujovė – 14 Lietuvos teritorinių darbo biržų skyrių klientus aptarnaus pagal naują modelį. Pagal šį modelį darbo biržos kliento įdarbinimo galimybės bus vertinamos jau nuo pat pirmo apsilankymo. Planuojama, kad visas šalies darbo biržų tinklas pagal naują modelį pradės veikti nuo 2017 m. antrojo ketvirčio.
PES
Amsterdame (Nyderlandų Karalystė) vykusiame 5-ajame Europos Sąjungos valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) posėdyje valdybos nariai diskutavo apie europines iniciatyvas, darbo rinkos iššūkius ir vykdomas reformas. Daugiausia dėmesio skirta Europos socialinių teisių ramsčio iniciatyvai, įtraukiai darbo rinkai, pabėgėlių situacijai, lyginamojo mokymosi rezultatams aptarti ir kt.

 Darbo rinka

Į darbo rinką įsiliejo diplomuotas jaunimas

Liepą daugiau kaip du kartus šoktelėjo absolventų skaičius – jų įregistruota per 2,6 tūkst. Rugpjūčio 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo įregistruota 139,4 tūkst. bedarbių ir jie sudarė 7,8 proc. visų darbingo amžiaus šalies gyventojų – 0,8 proc. punkto mažiau negu prieš metus. 

Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 

 

 

 Renginiai

Renginių nėra.