Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Europos tinklas

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Lietuvos darbo birža pristato leidinį, kuriame skelbiama statistika iliustruoja, kaip praėjusiais metais keitėsi jaunų asmenų situacija darbo rinkoje. Per vienerius metus jaunimo nedarbas Lietuvoje sumažėjo 2,9 proc. punkto. Naujausioje apžvalgoje pateikiami duomenys apie LDB registruotus absolventus, jaunus darbo ieškančius asmenis ir jų įdarbinimą, dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, savarankišką užimtumą. Čia taip pat galima rasti jauno darbo ieškančio asmens portretą.
Siuvėjos
Metų pradžioje darbo ieškojo 152 tūkst. šalies gyventojų, tarp jų – vyresnių kaip 55 metai buvo 35 tūkst. Darbo rinkoje trūkstant darbo jėgos, vyresnio amžiaus žmonės nepakankamai integruojami. Atkreipiame darbdavių dėmesį, kad vyresni žmonės turi patirties, yra motyvuoti ir dažniausiai greitai mokosi. Algimantas, Uljanija, Galina, Jurij ir Antanas, iki šiol kažin ar būtų dirbę, jei ne Darbo biržos pasiūlymas įgyti naujų kompetencijų. Neturėdami paklausios profesijos, jie beveik neturėjo galimybių išlikti aktyvūs darbo rinkoje. Šiuo metu Lietuvos darbo birža įgyvendina projektą „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“ ir kviečia norinčius bei galinčius dirbti vyresnius žmones dalyvauti jo veiklose, kad galėtų būti konkurencingi atviroje rinkoje. Naujų kompetencijų įgijimas, įgūdžių atstatymas ir teritorinis mobilumas – tai priemonės, kurios 9,6 tūkst. asmenų jau padėjo sugrįžti į darbo rinką.
Apžvalga
Parengtas leidinys „2016 m. Lietuvos darbo rinkos tendencijų apžvalga ir artimiausio laikotarpio perspektyvos“ analizuojant ne tik Lietuvos darbo biržos, bet ir kitų nacionalinių bei tarptautinių informacijos šaltinių, taip pat didžiausių Lietuvos darbo skelbimų portalų duomenis, siekiant pateikti išsamų situacijos darbo rinkoje vertinimą. Apžvalgoje – duomenys apie labiausiai trūkstamus darbuotojus ir kompetencijas, ilgalaikės pasiūlos ir paklausos prognozės, pristatoma, kokie veiksniai turės įtakos Lietuvos užimtumo struktūros kaitai.Pateikiamos nedarbo tendencijos ir struktūra, užsieniečių įdarbinimo tendencijos, jaunimo nedarbas.
Salė
Šiandien apžvelgiant Lietuvos darbo biržos 2016 metų veiklos rezultatus ir 2017 metų veiklos gaires socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis akcentavo pokyčių būtinybę. Pasak L. Kukuraičio, keičiantis visuomenei turi keistis ir institucijos. Tai būtina kiekvienai socialiai jautriai įstaigai. „Svarbu įvardinti esminius darbo biržų pertvarkos pricipus, tai aktualiausių žmonių ir visuomenės poreikių pažinimas, darbo biržų veiklos išgryninimas, maksimalus bendradarbiavimas ir tarpusavio susietumas su partneriais bei optimalus, skaidrus ir taiklus lėšų naudojimas. Tai svarbu tam, kad būtų galima kuo geriau suprasti, ko labiausiai reikia žmonėms, ir žinoti, kaip tai geriausiai pasiekti“, - šiandienos renginyje teigė L. Kukuraitis.
Lietuvos darbo birža skelbia 2017 m. vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektų atranką. Jų įgyvendinimo tikslas – steigti darbo vietas, atitinkančias vietos darbo rinkos poreikius ir padedančias spręsti tikslinių teritorijų nedarbo problemas. Paraiškos subsidijai gauti priimamos iki 2017 m. vasario 8 d.
technologijos
Metų pabaigoje Lietuvoje nedirbo per 135 tūkst. žmonių. Kodėl jie neįsidarbina arba ilgai neužsibūna vienoje darbo vietoje, o darbdaviai neranda tinkamų darbuotojų? Kaip pagerinti suaugusiųjų profesinį mokymą, kad jis būtų naudingas ir pačiam žmogui, ir darbdaviui? Atsižvelgiant į iššūkius darbo rinkoje ir siekiant tvarumo, palankesnės aplinkos darbuotojams tikimasi iš darbdavių.
Dailidės
Gruodį kvalifikuotos darbo jėgos poreikį fiksavo transporto, paslaugų, prekybos ir statybos sektorių bendrovės. Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių transporto priemonių vairuotojai, reklamos ir rinkodaros specialistai, dažytojai, lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai, siuvėjai, virėjai, mūrininkai ir administravimo sekretoriai, IT darbuotojai, palyginti su kitų profesijų atstovais, turėjo didžiausias įsidarbinimo galimybes. Paskutinį metų mėnesį darbdaviai intensyviau ieškojo dailidžių, stalių ir socialinių darbuotojų.

 Darbo rinka

Šių metų sausio 1 d. šalyje buvo 152 tūkst. darbo ieškančių žmonių – 10,6 tūkst. mažiau nei 2016  metų pradžioje. Darbo biržoje registruoti asmenys sudarė 8,5 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Nedirbančio jaunimo nuo 16 iki 29 metų buvo registruota  24,4 tūkst. – tai 4,7 proc. šios amžiaus grupės šalies gyventojų.

Paskutinį metų mėnesį į teritorines darbo biržas darbo ieškodami  atėjo 21 tūkst. nedirbančių žmonių. Darbo jėgos poreikis šiek tiek smuktelėjo –  teritorinių darbo biržų specialistai darbo neturintiems asmenims galėjo pasiūlyti 22,1 tūkst. laisvų darbo vietų. 

Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 

 

 

 Renginiai