Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Europos tinklas

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Kelias
Iš miestelių į miestus dirbti kiekvieną dieną važinėjantys gyventojai nieko nebestebina. Kiekvieną rytą nemažai kauniečių vyksta į darbą Vilniuje, Panevėžyje ar Marijampolėje, o sostinės gyventojai darbus atranda Kaune ar Alytuje. Sudėtingesnė situacija yra regionuose, kai kaimo ir mažesnių vietovių gyventojams yra sunkiau keisti susiformavusį požiūrį apie priimtiną atstumą iki darbo vietos. Nerandančių darbo tautiečių sėslumą rodo ir septintus metus vykdoma teritorinio judumo rėmimo priemonė, kuria pasinaudojo tik du su puse tūkstančio nedirbančių žmonių, nors skatinant jų darbo paiešką toliau nuo namų yra kompensuojamos kelionės į darbą ir atgal, o taip pat apgyvendinimo išlaidos.
Konferencija
Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybinės užimtumo tarnybos tęsia bendradarbiavimą, organizuodamos teritorinių padalinių specialistų mokymąsi ir gerosios patirties sklaidą. Liepos 20 – 21 dienomis Kauno teritorinėje darbo biržoje vykusioje konferencijoje „Kaip padidinti vyresnio amžiaus žmonių integraciją į darbo rinką“ delegacijos mokėsi vienos iš kitų, kaip geriau padėti vyresnio amžiaus asmenims dalyvauti darbo rinkoje.
PES
Amsterdame (Nyderlandų Karalystė) vykusiame 5-ajame Europos Sąjungos valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) posėdyje valdybos nariai diskutavo apie europines iniciatyvas, darbo rinkos iššūkius ir vykdomas reformas. Daugiausia dėmesio skirta Europos socialinių teisių ramsčio iniciatyvai, įtraukiai darbo rinkai, pabėgėlių situacijai, lyginamojo mokymosi rezultatams aptarti ir kt.
absolventai
Šalies jaunimo darbo centruose prasideda renginių ciklas – „Nuo diplomo iki darbo sutarties“. Jau tradiciniu tapusi akcija absolventams kasmet vis daugiau sulaukia jų dėmesio – pernai dalyvavo per 7 tūkst. jaunuolių. Akcijoje, kuria siekiama greičiau ir sklandžiau integruoti jaunimą į darbo rinką, kviečiami ir tolesnių studijų nepasirinkę abiturientai.
Algirdas
Jau pusantrų metų Lietuvos darbo birža įgyvendina ESF projektą „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“, skirtą padėti 55 metų ir vyresniems darbo ieškantiems asmenims kelti kvalifikaciją, įgytų naujų profesinių gebėjimų ar patobulinti jau turimus. Daugiau kaip 7,4 tūkst. projekto dalyvių įsitvirtino darbo rinkoje, įgiję paklausias apdailininko, santechniko, sunkiasvorių sunkvežimių vairuotojo, apskaitininko, valytojo, pardavėjo, pastatų apšiltintojo, tekintojo, suvirintojo, virėjo ar konditerio, siuvėjo, slaugytojo padėjėjo ir kt. profesijas.
Spaudos konferencija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) pristatyta nuo šių metų liepos 1 d. pradedama taikyti naujovė – 14 Lietuvos teritorinių darbo biržų skyrių klientus aptarnaus pagal naują modelį. Pagal šį modelį darbo biržos kliento įdarbinimo galimybės bus vertinamos jau nuo pat pirmo apsilankymo. Planuojama, kad visas šalies darbo biržų tinklas pagal naują modelį pradės veikti nuo 2017 m. antrojo ketvirčio.
Dalyviai
Lietuvos darbo birža, lygiagrečiai su pirminės intervencijos – motyvacijos didinimo ir aktyvumo skatinimo – ESF projektu „Atrask save“, pradėjo įgyvendinti antrinės intervencijos ESF projektą „Naujas startas“, skirtą registruotų teritorinėse darbo biržose 16-29 metų nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių integracijai į darbo rinką. Pirmieji 60 dalyvių jau įsitraukė į veiklas – turintys paklausias profesijas įdarbinti subsidijuojant konkrečiose darbo vietos, o pasirinkusieji įgyti naujas – lanko mokymo įstaigas.

 Darbo rinka

Registruotas nedarbas šalyje mažėja

Šių metų liepos 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 132,9 tūkst. bedarbių. Per mėnesį bedarbių skaičius sumažėjo 3,9 tūkst., o palyginti su 2015 m. liepos 1 d. - 20,4 tūkst. Birželį bedarbių dalis tarp darbingo amžiaus gyventojų sumažėjo 0,2 proc. punkto iki 7,4 proc., ir tai yra 1,1 proc. punkto mažiau negu prieš metus. 

Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 

 Renginiai

Renginių nėra.