["Antraštė" stulpelio reikšmė] 

["Puslapio vaizdas" stulpelio reikšmė] 

Teisės aktų sritis: Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas ir kitos subsidijos

expand Įstatymai 
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-10-18)1998.06.30Įstatymas Nr. VIII-822 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01) 1996.10.22Įstatymas Nr. I-1593 Dokumento tekstas
expand Nutarimai 
Dėl probleminių teritorijų (aktuali redakcija nuo 2007-02-04)2007.01.31Nutarimas Nr. 112 Dokumento tekstas
Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-09-30)2012.01.25Nutarimas Nr. 165 Dokumento tekstas
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-05-11)2009.08.13SADM įsakymas Nr. A1-499 Dokumento tekstas
Dėl 1 kilometro tarifinio įkainio patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-04-28)2010.07.20SADM įsakymas Nr. A1-352 Dokumento tekstas
Savivaldybių (seniūnijų) teritorijų, kuriose 2017 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas 2017.01.02SADM įsakymas Nr. A1-3 Dokumento tekstas
Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašas (įsigalios 2017-07-01)2017.05.23SADM įsakymas Nr. A1-257 Dokumento tekstas
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, dalyvavimo profesiniame mokyme organizavimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-09-24)2011.04.14LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-179 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2014-09-24.pdf    
Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas (suvestinė redakcija nuo 2017-06-08)2017.01.06LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-20 Dokumento tekstas
Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal formaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas (suvestinė redakcija nuo 2017-06-20)2017.01.06LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-22 Dokumento tekstas
Pavyzdinis paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-06-17)2012.12.31LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-643 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2015-06-17.pdf    
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo vertinimo metodika2013.05.22LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-264 Dokumento tekstas
Dėl subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavių teikiamų su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių dokumentų sąrašo patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-09-20)2014.02.11LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-99 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2014-09-20.pdf    
Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2017 m. (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-05-27)2017.04.06LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-212 Dokumento tekstas
Asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą atmintinė (galiojanti redakcija nuo 2014-11-06)2010.11.25LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-620 Dokumento tekstas
Dėl reikalavimų neformaliojo profesinio mokymo programoms nustatymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-01-16)2015.12.01LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-729 Dokumento tekstas

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: ["Modifikuota" stulpelio reikšmė]