["Antraštė" stulpelio reikšmė] 

["Puslapio vaizdas" stulpelio reikšmė] 

Teisės aktų sritis: Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas ir kitos subsidijos

expand Įstatymai 
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-10-18)1998.06.30Įstatymas Nr. VIII-822 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01) 1996.10.22Įstatymas Nr. I-1593 Dokumento tekstas
expand Nutarimai 
Dėl probleminių teritorijų (aktuali redakcija nuo 2007-02-04)2007.01.31Nutarimas Nr. 112 Dokumento tekstas
Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-09-30)2012.01.25Nutarimas Nr. 165 Dokumento tekstas
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)2009.08.13SADM įsakymas Nr. A1-499 Dokumento tekstas
Dėl 1 kilometro tarifinio įkainio patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-04-28)2010.07.20SADM įsakymas Nr. A1-352 Dokumento tekstas
Savivaldybių (seniūnijų) teritorijų, kuriose 2017 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas 2017.01.02SADM įsakymas Nr. A1-3 Dokumento tekstas
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės2015.02.11LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-89 Dokumento tekstas
Dėl pažymų apie galimybę teikti profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams ir paslaugų priėmimo–perdavimo akto formų patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-04-07)2012.01.24LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-40 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2016-04-07.pdf    
Dėl pasiūlymų, darbdavių teikiamų teritorinėms darbo biržoms aktyvios darbo rinkos politikos remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimui, formų patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)2012.04.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-175 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2015-01-01.1.pdf    
Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo2016.10.06LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-756 Dokumento tekstas
Dėl Trūkstamų darbo įgūdžių poreikio nustatymo tvarkos patvirtinimo (galiojanti aktuali redakcija nuo 2014-06-03)2009.08.25LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-391 Dokumento tekstas
Pavyzdinis remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-16)2013.12.31LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-754 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2016-03-16.pdf    
Pažymos apie galiojančias administracines nuobaudas forma2016.12.30LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-1003 Dokumento tekstas
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-07-28)2014.08.14LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-499 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2016-07-28.pdf    
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo organizavimo teritorinėse darbo biržose tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2017-02-10)2016.12.30LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-1005 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamų Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei programų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo tvarkos aprašas2017.02.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-92 Dokumento tekstas

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: ["Modifikuota" stulpelio reikšmė]