Teisės aktai 

 

Teisės aktų sritis: Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas ir kitos subsidijos

expand Įstatymai 
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-10-18)1998.06.30Įstatymas Nr. VIII-822 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01) 1996.10.22Įstatymas Nr. I-1593 Dokumento tekstas
expand Nutarimai 
Dėl probleminių teritorijų (aktuali redakcija nuo 2007-02-04)2007.01.31Nutarimas Nr. 112 Dokumento tekstas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-06-30)2016.10.05Nutarimas Nr. 979 Dokumento tekstas
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Užimtumo fondo lėšų sąmatos sudarymo ir naudojimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2017-03-02)2009.08.03SADM įsakymas Nr. A1-471 Dokumento tekstas
Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų nuostatai (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2016.11.15SADM įsakymas Nr. A1-604 Dokumento tekstas
Savivaldybių (seniūnijų) teritorijų, kuriose 2017 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas 2017.01.02SADM įsakymas Nr. A1-3 Dokumento tekstas
Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašas 2017.05.23SADM įsakymas Nr. A1-257 Dokumento tekstas
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, sąrašas2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-384 Dokumento tekstas
Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo2016.10.06LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-756 Dokumento tekstas
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-388 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamų Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei programų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo tvarkos aprašas2017.02.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-92 Dokumento tekstas
Prašymo dėl mokymo stipendijos dydžio pasirinkimo pavyzdinė forma (LDB direktoriaus 2017-07-25 įsakymas Nr. V-422 redakcija)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Trišalės sutarties standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Profesinio mokymo sutarties standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Trišalės stažuotės sutarties standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Pažymos apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtą valandų skaičių pavyzdinė forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo vertinimo rodiklių apskaičiavimo metodika2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-389 Dokumento tekstas
Veiklos ir priemonių planavimo tvarkos aprašas (įsigalios 2018 m. sausio 1 d.)2017.09.26LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-529 Dokumento tekstas

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: 2015.06.19 13:49