Teisės aktai 

 

Teisės aktų sritis: Darbo rinkos paslaugų teikimas, asmenų ir laisvų darbo vietų registravimas

expand Įstatymai 
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO RĖMIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-07-01)2006.06.15Įstatymas Nr. X-694 Dokumento tekstas
expand Nutarimai 
Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatai (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-13)2004.12.24Nutarimas Nr. 1656 Dokumento tekstas
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija redakcija nuo 2016-09-14)2009.08.04SADM įsakymas Nr. A1-476 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2016-09-14.pdf    
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (galiojanti redakcija nuo 2012-07-04)2012.07.04SMM ir SADM įsakymas Nr. V-1090/A1-314 Dokumento tekstas
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Įmonės kortelės formos pavyzdys2011.01.31LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-56 Dokumento tekstas
Profiliuoto bedarbių aptarnavimo modelio ir jo taikymo metodika2012.03.06LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-123 Dokumento tekstas
Dėl Tarpininkavimo įdarbinant ir Konsultavimo paslaugų teikimo kokybės standartų bei Pagrindinių klientų aptarnavimo taisyklių patvirtinimo2013.04.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-197 Dokumento tekstas
Dėl rekomendacijų įsidarbinti išdavimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir rekomendacijos įsidarbinti formos patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-01)2014.07.02LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-407 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2015-12-01.pdf    
Individualių užimtumo veiklos planų sudarymo ir vertinimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-10-14)2014.10.24LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-651 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2015-10-14.pdf    
Klientams teikiamų paslaugų kokybės tyrimo, vertinimo ir sklaidos metodika2015.08.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-463 Dokumento tekstas
Pokyčių darbo rinkoje prognozavimo metodika2015.12.08LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-745 Dokumento tekstas

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: 2015.06.19 13:49