["Antraštė" stulpelio reikšmė] 

["Puslapio vaizdas" stulpelio reikšmė] 

Teisės aktų sritis: Darbo teisė, valstybės tarnyba, viešasis administravimas, asmens duomenų apsauga, viešieji pirkimai

expand Įstatymai 
LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-06-20)1995.12.05Įstatymas Nr. I-1113 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-01)1996.06.11Įstatymas Nr. I-1374 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-01-01)1999.07.08Įstatymas Nr. VIII-1316 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS GARANTIJŲ KOMANDIRUOTIEMS DARBUOTOJAMS ĮSTATYMAS (aktuali redakcija nuo 2016-06-28)2005.05.12Įstatymas Nr. X-199 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮDARBINIMO PER LAIKINOJO ĮDARBINIMO ĮMONES ĮSTATYMAS (aktuali redakcija nuo 2013-05-01)2011.05.19Įstatymas Nr. XI-1379 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-07-01) 2000.01.11Įstatymas Nr. VIII-1524 Dokumento tekstas
expand Nutarimai 
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-09-01)2007.08.22Nutarimas Nr. 875 Dokumento tekstas
Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-02)2002.06.24Nutarimas Nr. 966 Dokumento tekstas
Darbo sutarties pavyzdinė forma (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-07-26)2003.01.28Nutarimas Nr. 115 Dokumento tekstas
Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)2003.05.27Nutarimas Nr. 650 Dokumento tekstas
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-07-01)2003.04.18Nutarimas Nr. 480 Dokumento tekstas
Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2012-12-12)2003.08.19Nutarimas Nr. 1043 Dokumento tekstas
Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-21)2007.03.21Nutarimas Nr. 301 Dokumento tekstas
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2016-09-01)2006.11.13SADM įsakymas Nr. A1-306 Dokumento tekstas
Informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2013-10-02)2005.06.16SADM įsakymas Nr. A1-169 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2013-10-02.pdf    
Dėl metinių darbo dienų koeficientų ir metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2015 metais patvirtinimo2014.12.12SADM įsakymas Nr. A1-646 Dokumento tekstas
Įstaigų prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir ministro valdymo sritims priskirtų valstybės institucijų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašas (įsigalios nuo 2016-09-01)2016.05.06SADM įsakymas Nr. A1-245 Dokumento tekstas
expand Kitų ministrų įsakymai 
Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-04)2013.05.21VRM įsakymas Nr. 1V-447 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2014-06-17.pdf    
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kovos su korupcija 2015-2018 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-26)2015.04.02LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-202 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2016-03-26.pdf    
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kovos su korupcija 2015-2018 metų programos 2015 m. įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita 2016.03.29Ataskaita Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos nuostatai2015.05.04LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-263 (nauja LDB direktoriaus 2010-08-05 įsakymo Nr. V-400 redakcija) Dokumento tekstas
Dokumentų kopijų parengimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašas2016.12.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-950 Dokumento tekstas Pakeitimai
Dėl Plungės teritorinės darbo biržos pavadinimo pakeitimo ir Telšių teritorinės darbo biržos nuostatų patvirtinimo2013.10.29LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-598 Dokumento tekstas
Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklės2013.05.15LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-242 Dokumento tekstas Pakeitimai
Vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-18)2015.05.12LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-279 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus tvarkos taisyklės2016.12.30LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-1000 Dokumento tekstas
Dėl vidaus kontrolės Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užtikrinimo2014.12.12LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-760 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2016-01-06.pdf    

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: ["Modifikuota" stulpelio reikšmė]