["Antraštė" stulpelio reikšmė] 

["Puslapio vaizdas" stulpelio reikšmė] 

Teisės aktų sritis: Darbo teisė, valstybės tarnyba, viešasis administravimas, asmens duomenų apsauga, viešieji pirkimai

expand Įstatymai 
LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-06-20)1995.12.05Įstatymas Nr. I-1113 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)1996.06.11Įstatymas Nr. I-1374 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)1999.07.08Įstatymas Nr. VIII-1316 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS GARANTIJŲ KOMANDIRUOTIEMS DARBUOTOJAMS ĮSTATYMAS (aktuali redakcija nuo 2016-06-28)2005.05.12Įstatymas Nr. X-199 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮDARBINIMO PER LAIKINOJO ĮDARBINIMO ĮMONES ĮSTATYMAS (aktuali redakcija nuo 2013-05-01)2011.05.19Įstatymas Nr. XI-1379 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-04-01) 2000.01.11Įstatymas Nr. VIII-1524 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS2017.01.17Įstatymas Nr. XIII-198 Dokumento tekstas
expand Nutarimai 
Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios (suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)2008.04.24Nutarimas Nr. 358 Dokumento tekstas
Lietuvos Respublikos darbo nuomos įstatymo koncepcija (aktuali redakcija nuo 2007-06-17)2007.06.06Nutarimas Nr. 569 Dokumento tekstas
Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės2002.06.24Nutarimas Nr. 968 Dokumento tekstas
Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2012-11-01)2002.06.25Nutarimas Nr. 977 Dokumento tekstas
Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo (aktuali redakcija nuo 2016-04-28)2015.08.26Nutarimas Nr. 903 Dokumento tekstas
Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-21)2007.03.21Nutarimas Nr. 301 Dokumento tekstas
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas2017.04.05Nutarimas Nr. 254 Dokumento tekstas
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Dėl Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos nuostatų ir Trišalės komisijos prie teritorinės darbo biržos nuostatų patvirtinimo2010.07.22SADM įsakymas Nr. A1-373 Dokumento tekstas
Įstaigų prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir ministro valdymo sritims priskirtų valstybės institucijų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-03-01)2016.09.29SADM įsakymas Nr. A1-544 Dokumento tekstas
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodika2017.04.12SADM įsakymas Nr. A1-177 Dokumento tekstas
expand Kitų ministrų įsakymai 
Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-04)2013.05.21VRM įsakymas Nr. 1V-447 Dokumento tekstas
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kovos su korupcija 2015-2018 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-26)2015.04.02LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-202 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2016-03-26.pdf    
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kovos su korupcija 2015-2018 metų programos 2015 m. įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita 2016.03.29Ataskaita Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos nuostatai (galiojanti redakcija nuo 2015-05-07)2010.08.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-400 redakcija Dokumento tekstas
Dėl teritorinių darbo biržų reorganizavimo sąlygų ir nuostatų patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-01-01)2010.05.17LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-248 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodeksas2013.06.18LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-321 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės2016.12.08LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-930 Dokumento tekstas
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas 2016.12.27LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-969 Dokumento tekstas
Personalo valdymo informacinės sistemos nuostatai2015.09.08LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-509 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriais vadovaujantis įgyvendinama įstaigos vidaus kontrolė, sąrašas2016.03.07LDB direktoriaus tvirtinimo žyma Dokumento tekstas
Praktikos atlikimo ir darbo įgūdžių įgijimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas2016.07.13LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-543 Dokumento tekstas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Plungės teritorinės darbo biržos pavadinimo pakeitimo ir Telšių teritorinės darbo biržos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (įsigalios 2017-09-18)2017.05.11LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-278 Dokumento tekstas

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: ["Modifikuota" stulpelio reikšmė]