Teisės aktai 

 

Teisės aktų sritis: ES migrantų socialinė apsauga

expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija redakcija nuo 2016-01-01)2011.05.06LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-214 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2016-01-01.pdf    
expand Reglamentai, rekomendacijos 
1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką 1972.03.21Reglamentas Nr. 574/72 Dokumento tekstas Pakeitimai
2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)2009.09.16Reglamentas Nr. 987/2009 Dokumento tekstas
2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi tik dėl jų pilietybės2010.11.24Reglamentas Nr. 1231/2010 Dokumento tekstas
Dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 69 str. 1 dalies (a) taikymo bedarbiams lydintiems savo partnerius ar sutuoktinius į valstybę narę, kuri nėra kompetentinga valstybė 1996.11.28EB darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos rekomendacija Nr. 21 Dokumento tekstas

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: 2015.06.19 13:49