["Antraštė" stulpelio reikšmė] 

["Puslapio vaizdas" stulpelio reikšmė] 

Teisės aktų sritis: Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas

expand Įstatymai 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVANORIŠKOS VEIKLOS ĮSTATYMAS2011.06.22Įstatymas Nr. XI-1500 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS JAUNIMO POLITIKOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-11-18)2003.12.04Įstatymas Nr. IX-1871 Dokumento tekstas
expand Nutarimai 
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (galiojanti redakcija nuo 2012-07-04)2012.07.04SMM ir SADM įsakymas Nr. V-1090/A1-314 Dokumento tekstas
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašas (nauja redakcija nuo 2016-12-03) 2014.08.19SADM įsakymas Nr. A1-416 Dokumento tekstas
Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015–2017 metų veiksmų planas2015.01.09SADM įsakymas Nr. A1-11 Dokumento tekstas
Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programa (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-11-14) 2013.02.25SADM įsakymas Nr. A1-73 Dokumento tekstas
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Profiliuoto bedarbių aptarnavimo modelio ir jo taikymo metodika2012.03.06LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-123 Dokumento tekstas
Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos paslaugų paketų bedarbiams ir darbdaviams patvirtinimo2014.02.13LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-107 Dokumento tekstas
expand Kita 
Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo2014.01.14Bendradarbiavimo memorandumas Dokumento tekstas

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: ["Modifikuota" stulpelio reikšmė]