Teisės aktai 

 

Teisės aktų sritis: LDB ir TDB veikla, susijusi su ūkio subjektų priežiūra

expand Įstatymai 
LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-04-01)1997.10.14Įstatymas Nr.VIII-450 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-01)2004.06.01Įstatymas Nr. IX-2251 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)2004.04.29Įstatymas Nr. IX-2206 Dokumento tekstas
expand Nutarimai 
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-01)2004.07.07Nutarimas Nr. 852 Dokumento tekstas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą2016.10.05Nutarimas Nr. 979 Dokumento tekstas
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-08-15)2009.08.04SADM įsakymas Nr. A1-473 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2015-08-05.pdf    
Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-03-14)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225 Dokumento tekstas
Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)2004.12.15SADM įsakymas Nr. A1-279 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2015-01-01.pdf    
Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)2013.03.27SADM įsakymas Nr. A1-133 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2016-09-01)2006.11.13SADM įsakymas Nr. A1-306 Dokumento tekstas
Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)2015.03.19SADM įsakymas Nr. A1-139 Dokumento tekstas
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės2015.02.11LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-89 Dokumento tekstas
Socialinių įmonių paraiškų ir mokėjimo prašymų registravimo teritorinėje darbo biržoje tvarkos aprašas (galiojanti redakcija nuo 2012-03-28)2012.03.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-144 Dokumento tekstas
Pavyzdinis profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2015-10-14)2013.06.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-301 Dokumento tekstas
Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas (suvestinė redakcija nuo 2017-02-25)2017.01.06LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-20 Dokumento tekstas
Dėl paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2016-09-29)2012.05.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-262 Dokumento tekstas
Prevencinių nedarbo priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais metodika (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-05-23)2013.05.24LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-275 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2015-04-23.pdf    
Dėl Trūkstamų darbo įgūdžių poreikio nustatymo tvarkos patvirtinimo 2014.05.30LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-353 (nauja LDB direktoriaus 2009-08-25 įsakymo Nr. V-391 redakcija) Dokumento tekstas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų priežiūros veiklos optimizavimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-01)2013.10.31LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-605 Dokumento tekstas
Pavyzdinis darbdavių, kurie įdarbina užsieniečius pagal leidimus dirbti Lietuvos Respublikoje, patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas2016.12.30LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-998 Dokumento tekstas
Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo ir sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo2016.12.30LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-1001 Dokumento tekstas

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: 2015.06.19 13:49