Teisės aktai 

 

Teisės aktų sritis: LDB ir TDB veikla, susijusi su ūkio subjektų priežiūra

expand Įstatymai 
LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-04-01)1997.10.14Įstatymas Nr.VIII-450 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2004.06.01Įstatymas Nr. IX-2251 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2004.04.29Įstatymas Nr. IX-2206 Dokumento tekstas
expand Nutarimai 
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-01)2004.07.07Nutarimas Nr. 852 Dokumento tekstas
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas2017.06.30SADM įsakymas Nr. A1-348 Dokumento tekstas
Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas2017.07.21SADM įsakymas Nr. A1-394 Dokumento tekstas
Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-03-14)2012.03.09SADM įsakymas Nr. A1-135 Dokumento tekstas
Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-04-02)2005.05.31SADM įsakymas Nr. A1-159 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2014-04-02.pdf    
Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)2012.12.28SADM įsakymas Nr. A1-587 Dokumento tekstas
Dėl teritorijų, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, nustatymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2013-06-02)2013.04.16SADM įsakymas Nr. A1-162 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2013-06-02.pdf    
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašas2017.07.10LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-391 Dokumento tekstas
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos darbo reglamentas2017.07.10LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-398 Dokumento tekstas
Dėl Socialinių įmonių reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2017-03-07)2016.09.20LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-710 Dokumento tekstas
Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, sąrašas2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-384 Dokumento tekstas
Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal formaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-383 Dokumento tekstas
Pavyzdinis paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-06-17)2012.12.31LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-643 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2015-06-17.pdf    
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų priežiūros veiklos optimizavimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-01)2013.10.31LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-605 Dokumento tekstas
Pavyzdinis remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-16)2013.12.31LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-754 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2016-03-16.pdf    
Dėl Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų formos ir Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo formos patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-03)2014.09.01LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-530 Dokumento tekstas
Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo ir sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo2016.12.30LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-1001 Dokumento tekstas
Dėl įtraukimo į sąrašą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, kriterijų nustatymo2016.12.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-945 Dokumento tekstas

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: 2015.06.19 13:49