["Antraštė" stulpelio reikšmė] 

["Puslapio vaizdas" stulpelio reikšmė] 

Teisės aktų sritis: LDB ir TDB veikla, susijusi su ūkio subjektų priežiūra

expand Įstatymai 
LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-04-01)1997.10.14Įstatymas Nr.VIII-450 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-01)2004.06.01Įstatymas Nr. IX-2251 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-05-01)2004.04.29Įstatymas Nr. IX-2206 Dokumento tekstas
expand Nutarimai 
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-01)2004.07.07Nutarimas Nr. 852 Dokumento tekstas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-12-30)2016.10.05Nutarimas Nr. 979 Dokumento tekstas
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-08-15)2009.08.04SADM įsakymas Nr. A1-473 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2015-08-05.pdf    
Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-03-14)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225 Dokumento tekstas
Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)2004.12.15SADM įsakymas Nr. A1-279 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2015-01-01.pdf    
Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-05-18)2013.03.27SADM įsakymas Nr. A1-133 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2016-09-01)2006.11.13SADM įsakymas Nr. A1-306 Dokumento tekstas
Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)2015.03.19SADM įsakymas Nr. A1-139 Dokumento tekstas
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės2015.02.11LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-89 Dokumento tekstas
Socialinių įmonių paraiškų ir mokėjimo prašymų registravimo teritorinėje darbo biržoje tvarkos aprašas (galiojanti redakcija nuo 2012-03-28)2012.03.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-144 Dokumento tekstas
Pavyzdinis profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2015-10-14)2013.06.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-301 Dokumento tekstas
Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas (suvestinė redakcija nuo 2017-06-08)2017.01.06LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-20 Dokumento tekstas
Dėl paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2017-05-04)2012.05.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-262 Dokumento tekstas
Prevencinių nedarbo priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais metodika (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-05-23)2013.05.24LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-275 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2015-04-23.pdf    
Dėl Trūkstamų darbo įgūdžių poreikio nustatymo tvarkos patvirtinimo (galiojanti aktuali redakcija nuo 2014-06-03)2009.08.25LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-391 Dokumento tekstas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų priežiūros veiklos optimizavimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-01)2013.10.31LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-605 Dokumento tekstas
Pavyzdinis remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-16)2013.12.31LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-754 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2016-03-16.pdf    
Dėl Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų formos ir Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo formos patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-03)2014.09.01LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-530 Dokumento tekstas
Suvetinė redakcija, galiojanti nuo 2015-12-02.pdf    
Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo ir sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo2016.12.30LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-1001 Dokumento tekstas
Dėl įtraukimo į sąrašą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, kriterijų nustatymo2016.12.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-945 Dokumento tekstas

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: ["Modifikuota" stulpelio reikšmė]