Teisės aktai 

 

Teisės aktų sritis: LDB ir TDB veikla, susijusi su ūkio subjektų priežiūra

expand Įstatymai 
LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-04-01)1997.10.14Įstatymas Nr.VIII-450 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2004.06.01Įstatymas Nr. IX-2251 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2004.04.29Įstatymas Nr. IX-2206 Dokumento tekstas
expand Nutarimai 
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-01)2004.07.07Nutarimas Nr. 852 Dokumento tekstas
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas2017.06.30SADM įsakymas Nr. A1-348 Dokumento tekstas
Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas2017.07.21SADM įsakymas Nr. A1-394 Dokumento tekstas
Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-03-14)2012.03.09SADM įsakymas Nr. A1-135 Dokumento tekstas
Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-04-02)2005.05.31SADM įsakymas Nr. A1-159 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2014-04-02.pdf    
Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)2012.12.28SADM įsakymas Nr. A1-587 Dokumento tekstas
Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-04-29)2004.12.31SADM įsakymas Nr. A1-302 Dokumento tekstas
Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)2015.03.19SADM įsakymas Nr. A1-139 Dokumento tekstas
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės2017.07.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-420 Dokumento tekstas
Socialinių įmonių paraiškų ir mokėjimo prašymų registravimo teritorinėje darbo biržoje tvarkos aprašas (galiojanti redakcija nuo 2012-03-28)2012.03.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-144 Dokumento tekstas
Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, sąrašas2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-384 Dokumento tekstas
Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal formaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-383 Dokumento tekstas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų priežiūros veiklos optimizavimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-01)2013.10.31LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-605 Dokumento tekstas
Dėl tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių plano minimalaus reikalavimo socialinės integracijos priemonių apimčiai ir atitikties kriterijams įvertinimo standartų nustatymo2015.12.18LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-769 Dokumento tekstas
Dėl reikalavimų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms nustatymo, pavyzdinės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos formos ir pažymų apie asmenims siūlomas paslaugas formų patvirtinimo 2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-385 Dokumento tekstas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Plungės teritorinės darbo biržos pavadinimo pakeitimo ir Telšių teritorinės darbo biržos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (suvestinė redakcija nuo 2017-09-18)2017.05.11LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-278 Dokumento tekstas
Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas2017.09.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-497 Dokumento tekstas

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: 2015.06.19 13:49