["Antraštė" stulpelio reikšmė] 

["Puslapio vaizdas" stulpelio reikšmė] 

Teisės aktų sritis: Socialinių įmonių administravimas

expand Įstatymai 
expand Nutarimai 
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-01)2004.07.07Nutarimas Nr. 852 Dokumento tekstas
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-08-19)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2016-08-19.pdf    
Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)2004.12.15SADM įsakymas Nr. A1-279 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2015-01-01.pdf    
Socialinės įmonės veiklos (verslo) plano struktūros aprašas ir šio plano vertinimo kriterijų sąrašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-08-19)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2016-08-19.pdf    
Socialinės įmonės ir neįgaliųjų socialinės įmonės pažymėjimų formos (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-08-19)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2016-08-19.pdf    
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės2015.02.11LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-89 Dokumento tekstas
Dėl Socialinių įmonių reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo2016.09.20LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-710 Dokumento tekstas
Suvetsinė radakcija, galiojanto nuo 2016-10-26.pdf    
Dėl tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių plano minimalaus reikalavimo socialinės integracijos priemonių apimčiai ir atitikties kriterijams įvertinimo standartų nustatymo2015.12.18LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-769 Dokumento tekstas

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: ["Modifikuota" stulpelio reikšmė]