RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2017 m. vasario 24 d.
Darbo rinkos
Naujovės pagal naująjį klientų aptarnavimo modelį reaguojant į darbo rinkos poreikius – sutrumpėjo klientų eilės ir laukimo pas specialistą laikas, darbdaviams greičiau pasiūlomi pretendentai užimti laisvas darbo vietas. Pradėjus taikyti išsamų asmens įsidarbinimo galimybių vertinimą pagal standartizuotą klausimyną, tiksliau įvertinami asmens poreikiai ir parenkamos efektyvesnės paslaugos ir priemonės. Šie pokyčiai turi teigiamos įtakos veiklos kokybės pažangai. Tai parodė pusmečio stebėsena, kurios rezultatai aptarti vykusiame susitikime su naująjį modelį taikančių klientų aptarnavimo skyrių darbuotojais. „Permainos aptarnavime siejamos su organizacijoje diegiamomis naujomis vertybėmis, orientuotomis į kokybišką bendravimą su klientais, empatiją, atsakingumą ir atvirumą. Esminis ypatumas – darbo biržoje apsilankęs žmogus turi jaustis patogiai ir gauti visą reikalingą pagalbą įsidarbinant, – akcentavo Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė. Anot LDB vadovės, kryptingai siekdami aptarnavimo kokybės jau matomi teigiami poslinkiai modelio aprėptose teritorijose, todėl jį numatome taikyti ir visoje šalyje.
2017 m. vasario 22 d.
Darbo rinkos
Daugiau kaip 2,6 tūkst. jaunuolių dalyvauja projekte „Naujas startas“, skirtame nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui. Į šį projektą ateina norintys greičiau dirbti jaunuoliai po Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekto „Atrask save“ veiklų. Įgiję naujas kvalifikacijas ir darbo patirties tiesiogiai darbo vietose nuolatinį darbą jau turi 337 jaunuoliai.
2017 m. vasario 20 d.
Darbo rinkos
Klaipėdoje vykusiame Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų direktorių bei įdarbinimo konsultantų susitikime aptarta, kaip Darbo biržos paslaugas labiau priartinti prie klientų – darbo ieškančių žmonių ir darbdavių – poreikių. Pagrindinis renginio tikslas – suderinti tiek vadovaujančios, tiek klientus aptarnaujančios grandžių požiūrius, kad Darbo biržos pokyčius visų pirma inicijuoja klientų lūkesčiai. „Bet kurioje mūsų veiklos grandyje pirmiausia turime galvoti apie žmogų, kuriam ir dirbame. Viena svarbiausių įstaigos vertybių laikome empatiją – įsijautimą į kliento situaciją, jo vidinę būseną. Pagarba kiekvienam į Darbo biržą atėjusiam klientui, jo poreikių identifikavimas ir paslaugos, dėl kurios jis kreipėsi, suteikimas yra svarbiausia mūsų siekiamybė“, – teigė Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė.
2017 m. vasario 10 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža pristato 2017 metų darbo rinkos prognozę, kuri parengta bendradarbiaujant su šalies darbdaviais – apklausus 4,4 tūkst. įmonių, kuriose dirba 253 tūkst. dirbančiųjų. Jos tikslas – padėti darbo ieškantiems žmonėms kryptingai apsispręsti planuojant karjerą, priimant sprendimus dėl profesinio rengimo ar perkvalifikavimo ir įvertinti darbo pasiūlos ir paklausos pokyčius.
2017 m. vasario 6 d.
Darbo rinkos
Metų pradžioje savarankišką veiklą pradėjusių pagal verslo liudijimus padaugėjo 79 proc. (1,8 karto) – per 8,5 tūkst. registruotų darbo ieškančių žmonių dirbs individualiai. Ši veikla populiaresnė tarp vyresnio amžiaus žmonių: kas trečias – ketvirtas (29 proc.) ją pasirinkęs – nedirbantis, vyresnis kaip 50 metų amžiaus, o jaunimas iki 29 metų sudaro mažiau nei 15 proc. Tarp asmenų, įsigijusių lengvatinius verslo liudijimus, dominuoja kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliarumų, prekybos ne maisto produktais, statybos baigimo apdailos ir valymo, variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto, specialiųjų statybos darbų, darbužių siuvimo ir taisymo veiklos.
2017 m. vasario 2 d.
Darbo rinkos
Tradiciškai Jaunimo darbo centro stendas veikia tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2017“, kuri vyksta vasario 2-4 dienomis. Šiais metais stendo lankytojų laukia profesionalų konsultacijos, interaktyvios veiklos, staigmenos ir žaidimai. Parodoje jaunuoliai pirmą kartą išgirs ir darbo rinkos prognozę ateinantiems metams bei pamatys įsidarbinimo galimybių barometrus.
2017 m. sausio 31 d.
Darbo rinkos
ES valstybinių užimtumo tarnybų tinklas, kuriam taip pat priklauso Norvegija ir Islandija, pristatė metinę veiklos ataskaitą, kurioje išsamiai apžvelgiamas 2016 m. veiklos programos įgyvendinimas, tinklo įvykiai ir renginiai, tarnybų veiklos vertinimas, naujų darbo grupių (dėl Socialinio ramsčio politikos įgyvendinimo) suformavimas ir ateities gairės.
2017 m. sausio 24 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža pristato leidinį, kuriame skelbiama statistika iliustruoja, kaip praėjusiais metais keitėsi jaunų asmenų situacija darbo rinkoje. Per vienerius metus jaunimo nedarbas Lietuvoje sumažėjo 2,9 proc. punkto. Naujausioje apžvalgoje pateikiami duomenys apie LDB registruotus absolventus, jaunus darbo ieškančius asmenis ir jų įdarbinimą, dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, savarankišką užimtumą. Čia taip pat galima rasti jauno darbo ieškančio asmens portretą.
2017 m. sausio 23 d.
Darbo rinkos
Metų pradžioje darbo ieškojo 152 tūkst. šalies gyventojų, tarp jų – vyresnių kaip 55 metai buvo 35 tūkst. Darbo rinkoje trūkstant darbo jėgos, vyresnio amžiaus žmonės nepakankamai integruojami. Atkreipiame darbdavių dėmesį, kad vyresni žmonės turi patirties, yra motyvuoti ir dažniausiai greitai mokosi. Algimantas, Uljanija, Galina, Jurij ir Antanas, iki šiol kažin ar būtų dirbę, jei ne Darbo biržos pasiūlymas įgyti naujų kompetencijų. Neturėdami paklausios profesijos, jie beveik neturėjo galimybių išlikti aktyvūs darbo rinkoje. Šiuo metu Lietuvos darbo birža įgyvendina projektą „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“ ir kviečia norinčius bei galinčius dirbti vyresnius žmones dalyvauti jo veiklose, kad galėtų būti konkurencingi atviroje rinkoje. Naujų kompetencijų įgijimas, įgūdžių atstatymas ir teritorinis mobilumas – tai priemonės, kurios 9,6 tūkst. asmenų jau padėjo sugrįžti į darbo rinką.
Naujienų archyvas