RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2017 m. kovo 24 d.
Darbo rinkos
Visi, tiek informacinių technologijų vartotojai, tiek ir norintys jais tapti, kviečiami dalyvauti „Interneto savaitės 2017“ renginiuose, vyksiančiuose visoje šalyje. Nuo kovo 27 d. prie „Interneto savaitės 2017“ jungiasi Lietuvos darbo biržos jaunimo darbo centrai, verslas, viešosios bibliotekos, mokyklos bei kitos organizacijos. Jaunimo darbo centruose vyks „Barclays“ operacijų centro Lietuvoje savanorių parengti interaktyvūs mokymai, kurių metu jaunuoliai sužinos, kaip saugiai naudotis internetu, išgirs apie socialinę inžineriją, išmoks įvairių darbe naudingų pagrindinių įgūdžių, saugesnio interneto taisyklių iš jau dirbančių savo bendraamžių
2017 m. kovo 23 d.
Darbo rinkos
Elektroniniame leidinyje „Darbo rinka skaičiais 2016“, kurį parengė Lietuvos darbo birža, pateikti pagrindiniai statistiniai duomenys apie šalies teritorinėse darbo biržose registruotus darbo ieškančius žmones, laisvas darbo vietas, suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas ir įgyvendintas aktyvios darbo rinkos politikos priemones. Leidinyje skelbiami duomenys apie darbo jėgos pasiūlą ir paklausą 2015-2016 m., darbo rodiklius 2012-2016 m., kiek buvo nedirbančių gyventojų pagal darbinę veiklą, išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją bei amžių. Statistiniai duomenys pateikiami apie bedarbių struktūros pokyčius. Daug informacijos skaičiais – apie registruotą teritorinėse darbo biržose jaunimą.
2017 m. kovo 22 d.
Darbo rinkos
Kūrybingam jaunimui – galimybė ir gauti darbo vietą, ir laimėti vertingus prizus. Iki kovo pabaigos jaunuoliai dar turi galimybę dalyvauti konkurse „Aš – geriausias“ – ne tik patobulinti savo prisistatymo darbdaviui įgūdžius, bet ir būti apdovanoti. Kaip prisistatyti darbdaviui, kad jis pastebėtų tave, neturintį daug patirties, bet norintį dirbti, siekti žinių ir karjeros? Jaunimo garantijų iniciatyvos rėmuose vykstantis konkursas 15-29 metų jaunimui padės tą padaryti originaliai ir įdomiai.
2017 m. kovo 14 d.
Darbo rinkos
54 renginiai ir beveik tiek pat aplankytų Lietuvos miestų ir miestelių per pusmetį – taip galima pradėti pasakojimą apie Jaunimo garantijų viešinimui skirtus renginius „Sužinok, kad gali!“, kuriuose jau dalyvavo beveik 1,5 tūkst. jaunuolių. Dauguma jų sakė nesitikintys nieko ypatingo, tačiau dažnas po renginio pripažino, kad laikas nenuėjo veltui.
2017 m. kovo 10 d.
Darbo rinkos
Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ vakar pakvietė valstybės institucijų ir darbdavių organizacijų atstovus į apskrito stalo diskusiją apie trūkstamų profesijų poreikį ir dirbančių užsieniečių padėtį Lietuvoje. „Solidarumo“ pirmininkė Kristina Krupavičienė atkreipė dėmesį į patvirtintą naująjį sąrašą profesijų, kurių labiausiai trūksta Lietuvoje. 2020 metais numatomas didelis – 10 tūkst. – informacinių technologijų specialistų trūkumas, todėl norima aptarti tokių darbuotojų parengimo klausimus. Taip pat apsvarstyti kitų darbuotojų darbo rinkoje socialines garantijas. „Darbo biržos trūkstamų profesijų sąrašas parengtas pagal darbo pasiūlos ir paklausos objektyvią stebėseną, atsižvelgus į išaugusį tam tikrų kvalifikuotų darbininkų poreikį“, – akcentavo Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė. – „Dėl darbuotojų trūkumo ir susidariusios įtampos darbo rinkoje Darbo birža analizavo, kodėl darbo ieškantys žmonės atsisako jiems pateikiamų pasiūlymų, ir pastebėjo, kad geresnės darbo sąlygos, lankstus darbo grafikas, atlyginimų dydis įtampą darbo rinkoje gerokai sumažintų“, – sakė LDB vadovė.
2017 m. kovo 8 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža skatina verslo plėtrą įmonių, kurios atsakingai ir tikslingai naudoja teikiamą valstybės pagalbą įdarbindamos darbuotojus. Socialinių įmonių statusas suteikiamas tik toms įmonėms, kurios kompleksinėmis priemonėmis ir nuolatinėmis veiklomis užtikrina neįgaliųjų užimtumą, laikosi socialiniai atsakingo požiūrio į įdarbintą žmogų ir suteiktą valstybės pagalbą jam įdarbinti. Viešojoje erdvėje socialinė įmonė „Hestas“, veikianti Šiauliuose, tendencingai pateikė duomenis visuomenei ir daro spaudimą netinkamai interpretuodama faktus.
2017 m. kovo 7 d.
Darbo rinkos
Vasarį darbdaviai pateikė tiek pat laisvų darbo vietų kaip ir sausį – 23,7 tūkst. Labiausiai darbo paklausa augo administravimo sekretorių, verslo paslaugų vadybininkų, grindų ir plytelių klojėjų, informacinių technologijų technikų, reklamos ir rinkodaros specialistų bei mūrininkų. Didžiausias poreikis išlieka logistikos ir paslaugų sektoriuose – sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių transporto priemonių vairuotojai ir pardavėjai paklausiausi darbo rinkoje.
2017 m. kovo 6 d.
Darbo rinkos
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, visoje ES nedarbo lygis šių metų sausio mėnesį siekė 8,1 proc. ir buvo žemesnis lyginant su 2016 m. gruodžio mėnesio duomenimis, kai sudarė 8,2 proc., o taip pat žemesnis nei prieš metus, 2016 m. sausio mėnesį, kuomet nedarbo lygis siekė 8,9 proc. Tai yra žemiausias nedarbas ES užfiksuotas nuo 2009 m. sausio mėn.
2017 m. vasario 28 d.
Darbo rinkos
Svarbus žingsnis kokybiškų paslaugų užtikrinimo klientams link – Lietuvos darbo biržos komanda susitiko su tarptautinės verslo konsultacijų įmonės UAB „PricewaterhouseCoopers“ atstovais dėl kokybės vadybos standartą atitinkančios kokybės vadybos sistemos diegimo.
2017 m. vasario 27 d.
Darbo rinkos
Viena neįgaliųjų integracijos į darbo rinką formų – darbas socialinėse įmonėse, kuriose neįgaliesiems sudaromos sąlygos dirbti jų poreikius ir lūkesčius atitinkantį darbą, darbo vietos pritaikomos konkrečiam dirbančiajam. Socialinių įmonių statusą suteikia Lietuvos darbo birža, vadovaudamasi specialiai šiai veiklai užtikrinti sudarytos komisijos rekomendacijomis.
2017 m. vasario 24 d.
Darbo rinkos
Naujovės pagal naująjį klientų aptarnavimo modelį reaguojant į darbo rinkos poreikius – sutrumpėjo klientų eilės ir laukimo pas specialistą laikas, darbdaviams greičiau pasiūlomi pretendentai užimti laisvas darbo vietas. Pradėjus taikyti išsamų asmens įsidarbinimo galimybių vertinimą pagal standartizuotą klausimyną, tiksliau įvertinami asmens poreikiai ir parenkamos efektyvesnės paslaugos ir priemonės. Šie pokyčiai turi teigiamos įtakos veiklos kokybės pažangai. Tai parodė pusmečio stebėsena, kurios rezultatai aptarti vykusiame susitikime su naująjį modelį taikančių klientų aptarnavimo skyrių darbuotojais. „Permainos aptarnavime siejamos su organizacijoje diegiamomis naujomis vertybėmis, orientuotomis į kokybišką bendravimą su klientais, empatiją, atsakingumą ir atvirumą. Esminis ypatumas – darbo biržoje apsilankęs žmogus turi jaustis patogiai ir gauti visą reikalingą pagalbą įsidarbinant, – akcentavo Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė. Anot LDB vadovės, kryptingai siekdami aptarnavimo kokybės jau matomi teigiami poslinkiai modelio aprėptose teritorijose, todėl jį numatome taikyti ir visoje šalyje.
2017 m. vasario 22 d.
Darbo rinkos
Daugiau kaip 2,6 tūkst. jaunuolių dalyvauja projekte „Naujas startas“, skirtame nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui. Į šį projektą ateina norintys greičiau dirbti jaunuoliai po Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekto „Atrask save“ veiklų. Įgiję naujas kvalifikacijas ir darbo patirties tiesiogiai darbo vietose nuolatinį darbą jau turi 337 jaunuoliai.
2017 m. vasario 20 d.
Darbo rinkos
Klaipėdoje vykusiame Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų direktorių bei įdarbinimo konsultantų susitikime aptarta, kaip Darbo biržos paslaugas labiau priartinti prie klientų – darbo ieškančių žmonių ir darbdavių – poreikių. Pagrindinis renginio tikslas – suderinti tiek vadovaujančios, tiek klientus aptarnaujančios grandžių požiūrius, kad Darbo biržos pokyčius visų pirma inicijuoja klientų lūkesčiai. „Bet kurioje mūsų veiklos grandyje pirmiausia turime galvoti apie žmogų, kuriam ir dirbame. Viena svarbiausių įstaigos vertybių laikome empatiją – įsijautimą į kliento situaciją, jo vidinę būseną. Pagarba kiekvienam į Darbo biržą atėjusiam klientui, jo poreikių identifikavimas ir paslaugos, dėl kurios jis kreipėsi, suteikimas yra svarbiausia mūsų siekiamybė“, – teigė Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė.
Naujienų archyvas