ES šalių patirtis – nuo e-platformos iki mentorystės
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2016 m. gruodžio 1 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Kopenhagoje praėjusią savaitę Europos valstybinės užimtumo tarnybos diskutavo tvaraus užimtumo klausimais. Šia tema Europos Komisija pirmą kartą organizavo  tarpusavio mokymus, kuriuose buvo pasidalinta patirtimi ir įžvalgomis siekiant ne tik įdarbinimo, bet ir tvaraus užimtumo.

 

Akimirka iš seminaro

 

Europos Komisijos atstovai Eamon Davern ir Nadia Elhaggagi pažymėjo, jog užimtumo tarnybos jau beveik visose Europos Sąjungos valstybėse pasiekė aukštą klientų pasitikėjimo lygį, kai kalbama apie įdarbinimą, remiamojo įdarbinimo priemones, tačiau siekiant  tvaraus užimtumo dar žengiami pirmieji žingsniai: nėra vienodo tvaraus užimtumo apibrėžimo ir trūksta matavimo indikatorių. Skirtingų šalių  patirtis ir įžvalgos šia tema padėtų objektyviau įvertinti situaciją ir sukurti vienodus šios veiklos vertinimo kriterijus.

Norvegijos užimtumo tarnyba, siekdama vieningo konsultavimo paslaugos standarto, sukūrė vieningą e – platformą, kurioje konsultantai gali gauti metodinę medžiagą ir keistis patarimais. Estijos užimtumo tarnyba nuo 2017 metų pradeda nedarbo prevencijos programą, kurios metu bus dirbama su buvusiais klientais –  susisiekiama su įmonėmis dėl darbuotojų kvalifikacijos, poreikio ją tobulinti, taip pat dirbama su konkrečiu klientu, kurio ankstesnė darbinė veikla truko trumpiau nei 2 mėnesius.

Susidomėjimo sulaukė Lietuvos atstovų pristatyta mentorystės programa –  klientui, kuriam reikalingos intensyvesnės paslaugos, teikiamos dažnesnės konsultacijos, jis lydimas į darbo vietą, konsultuojamas dėl profesijos pasirinkimo, taip pat su juo susisiekiama ir po įdarbinimo.ES  užimtumo tarnybų atstovai šią iniciatyvą įvertino kaip tvaraus užimtumo pavyzdį.

Išanalizavus visų ES užimtumo tarnybų nuomonę ir iniciatyvas,  2017 m. bus parengtas vieningas tvaraus užimtumo vertinimo standartas, kurį praktikoje galės pritaikyti visos valstybinės užimtumo tarnybos.

Europos Komisijos mokymuose Kopenhagoje dalyvavo Lietuvos darbo biržos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėja Inga Balnanosienė ir Alytaus teritorinės darbo biržos užimtumo rėmimo skyriaus vedėja Vaida Kamandulienė.

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 07 99.

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas