Kalėdinė dovana Molėtų jaunimui – naujas Jaunimo darbo centras
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2016 m. gruodžio 28 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

 

Gruodžio 28 dieną 46-oji jaunimui  skirta erdvė  Molėtuose užbaigs šių metų jaunimo darbo centrų (JDC) plėtrą šalyje.  2016 metais jau atidaryti 8 nauji centrai Trakuose, Širvintose, Radviliškyje, Rokiškyje, Rietave, Pakruojyje, Raseiniuose ir  Kazlų Rūdoje. Centrų infrastruktūra plėtojama ketvirtus metus be papildomo finansavimo ir siejama su Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimu taikant ankstyvąją intervenciją ir diegiant integracijos į darbo rinką skatinančias priemones nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui iki 29 metų.

Molėtų JDC atidaryme dalyvaujanti Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė akcentavo būtinybę patraukliomis darbo formomis skatinti jaunimą domėtis darbo rinka ir būsima karjera. „Džiaugiuosi, kad jaunimo poreikiams skirtų erdvių šalyje kasmet daugėja atokesniuose rajonuose ir miesteliuose, kur paslaugų prieinamumas gerokai mažesnis. Jauniems molėtiškiams dabar geresnės galimybės apsispręsti dėl profesijos, motyvacinėse veiklose išsiaiškinti savo poreikius formuojant aktyvią poziciją darbo paieškoje ar pasirenkant tolesnes mokymosi galimybes“, sakė LDB vadovė.

 

Nuotr.: Molėtų JDC atidarymo metu (iš kairės)  -  Molėtų rajono mokinių tarybos pirmininkas A. Cesiulis, SADM Darbo departamento  direktoriaus pavaduotoja K.Zaura, LDB direktorė L. Valalytė,Molėtų r. savivaldybės mero pavaduotojas M. Kildišius ir Utenos JDC vedėja V. Jaruševičiūtė.

Atidarymo metu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro lankytojams  registracija neprivaloma ir teikiamos paslaugos yra nemokamos.

Jaunimo darbo centro įkurtuvių sulaukusiems molėtiškiams, atsižvelgiant į kiekvieno kliento poreikius, paslaugos bus teikiamos individualiai arba konsultacijos vyks grupėms. Jaunuoliai galės kreiptis į specialistus darbo rinkos ar karjeros planavimo klausimais, taip pat dalyvauti informaciniuose ir praktiniuose verslo kūrimo, efektyvios darbo paieškos, asmeninio tobulėjimo, savanorystės ar profesinio orientavimo mokymuose, kuriuose naudojami kūrybiniai ir inovatyvūs metodai.  Moksleiviai, besirenkantys profesiją, bus konsultuojami apie mokymosi ir studijų galimybes bei profesinį mokymą.

Didėjant kvalifikuotos darbo jėgos poreikiui čia bus organizuojami jaunimo susitikimai ir apskrito stalo diskusijos su darbdaviais bei socialiniais partneriais. Molėtų rajono moksleiviai turės platesnes galimybes apsispręsti dėl profesijos.

 

 

Nuotr.: LDB direktorės L. Valalytės  sveikinimai  naujojo centro šeimininkei - JDC darbuotoja E. Ivaškevičienė.

Sveikinimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą ir siekiant efektyvesnės jaunuolių integracijos į darbo rinką, Naujasis  Jaunimo darbo centras daug dėmesio skirs bendradarbiavimui su jaunimo organizacijomis, darbdaviais, rajono savivaldybe, darbdaviais, mokymo įstaigomis, bendruomenėmis ir kitomis jaunimo užimtumo problemas sprendžiančiomis organizacijomis.

Jaunimui skirtų darbo centrų plėtros tikslas – didinti užimtumo paslaugų jaunimui prieinamumą ir plėtrą įtraukiant regionų švietimo institucijas, nevyriausybines organizacijas ir kitus socialinius partnerius ir kartu padedant jaunimui sėkmingai pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką bei prisitaikyti prie jos pokyčių.

 

JDC atidarymo metu.

Atidarymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atidaryme dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Zaura, Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė, SADM Darbo rinkos skyriaus vyr. specialistas, JGI koordinatorius Valdas Maksvytis, Molėtų r. savivaldybės mero pavaduotojas ir  Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas M. Kildišius, JGI komisijos pirmininkas Molėtų skyriuje ir savivaldybės kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas kultūrai G. Matkevičius, JRD koordinatorė Molėtuose V. Jankauskienė, „Atviros jaunimo erdvės“ kultūros ir jaunimo projektų vadovė S. Laucevičienė, Molėtų rajono mokinių tarybos pirmininkas A. Cesiulis, Alantos TVM direktorius V. Pusvaškis,  Molėtų gimnazijos direktorė R. Guobienė, Molėtų progimnazijos direktorius K. Karalius, laikraščio „Vilnis“ žurnalistas ir jaunimo atstovai.

 

 

JDC atidarymas.

JDC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situacija darbo rinkoje

Molėtų savivaldybėje gyvena 3446 jauni žmonės nuo 16 iki 29 metų (Lietuvos statistikos departamento duomenys).

Gruodžio 1 d. Utenos teritorinės darbo biržos Molėtų skyriuje buvo registruoti 1272 bedarbio statusą turintys asmenys, iš jų 212 (16,7 proc.) – iki 29 metų amžiaus jaunuoliai: 126 (59 proc.) – vaikinai ir 86 (41 proc.) – merginos. 12 proc. jaunuolių  –  įgiję aukštąjį išsilavinimą, 47 proc. –  profesinį ir 41 proc. – be profesinės kvalifikacijos. 62 proc. jaunų asmenų neturėjo darbo patirties. Registruotas jaunimas iki 29 metų sudarė 6,2 proc. visų darbingų šios amžiaus grupės rajono gyventojų –  nuo metų pradžios jis sumažėjo 1,2 proc. punkto.

Per vienuolika šių metų mėnesių Molėtų skyriuje įsiregistravo 542 jaunuoliai. Užimtumas suteiktas 297 jauniems darbo ieškantiems asmenims: 157 padėta įsidarbinti, savarankiškos veiklos, įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn., ėmėsi 40 jaunuolių, 100  – nusiųsta į aktyvios darbo rinkos politikos priemones.

 

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 07 99.

 

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas