Europos Komisijos ataskaitoje tarp sėkmės pavyzdžių – Darbo biržoje vykstantys pokyčiai
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2017 m. birželio 19 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Europos Komisija parengė ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, kurioje vertinama, kaip Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklas (toliau – Tinklas) įgyvendina Sprendimo Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo tikslus. Lietuvos darbo birža aktyviai dalyvauja Tinklo veiklose – lyginamojo mokymosi projekte, teikė siūlymus konsultacijoms dėl Europos socialinių teisių ramsčio, siūlymus VUT 2020 m. vizijai patikslinti, surengė pirmą Europos darbdavių dieną, nuolat teikia duomenis įvairioms analitinėms ataskaitoms ir tyrimams ir kt.

Ataskaitoje Lietuva minima tarp valstybių, kuriose Lyginamojo mokymosi iniciatyva paskatino reformas.  Teigiama, kad Lietuvos VUT suformavo naują kokybės valdymo ir kontrolės padalinį ir visuose 10 regioninių biurų ėmėsi į procesą orientuotų struktūrinių pakeitimų. Ji taip pat parengė veiklos programą, apimančią formalų kokybės vertinimą, personalo kvalifikacijos kėlimą ir IT infrastruktūros gerinimą.

Ataskaitoje nagrinėjami Tinklo tikslai ir apžvelgiama vykdyta veikla, kaip įgyvendinama Lyginamojo mokymosi iniciatyva, aprašoma metodika, rezultatai ir vykstantys pokyčiai, pateikiamos ataskaitos išvados remiantis patirtimi, įgyta per pirmuosius pustrečių Sprendimo įgyvendinimo metų.

Tinklas aktyviai prisidėjo įgyvendinant ES priemones, skirtas jaunimo nedarbo problemai spręsti, remdamas Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą, dalyvavo rengiant rekomendaciją dėl ilgalaikių bedarbių ir pateikė atsiliepimą konsultuojantis dėl jos įdiegimo, patvirtino pagrindinius pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracijos į darbo rinką aspektus, paskelbė analitinį dokumentą dėl negalios ir integracijos į darbo rinką, Darbo rinkų dinamikos ataskaitą ir kt. Surengti pokyčių valdymo seminarai, apžvalginiai praktiniai IT seminarai, praktiniai profiliavimo seminarai ir kiti renginiai.

Viena sėkmingiausių – naujoviška Lyginamojo mokymosi iniciatyva – paskatino reformas ir tarpusavio mokymąsi.

Ataskaitos išvadoje teigiama, kad narių noras bendradarbiauti, dalintis gerąja praktika ir dalyvauti mokymosi renginiuose rodo, kad jie visi siekia nuolat tobulėti.

Ataskaita lietuvių kalba

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. 236 07 99

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas