Valstybinių užimtumo tarnybų vadovų posėdyje Maltoje – apie darbą ateityje ir įgūdžius
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2017 m. birželio 20 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

 

Neseniai Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančioje Maltoje vykusiame valstybinių užimtumo tarnybų posėdyje vadovai diskutavo apie darbą ateityje ir jam atlikti reikalingus įgūdžius. Posėdyje pristatytas strateginis dokumentas – Valstybinių užimtumo tarnybų 2020 vizija, kurioje, atsižvelgiant į užimtumo sistemas veikiančią didelę transformaciją (sparti technologijų kaita, naujos užimtumo formos, skirtingi karjeros modeliai, socialiniai pokyčiai visuomenėje), valstybinės užimtumo tarnybos numato savo veiklos strateginį perorientavimą.

,,Lietuvos darbo birža dalyvavo darbo grupėje ir teikė siūlymus vienam svarbiausių Europos Sąjungos valstybinių užimtumo tarnybų strateginių dokumentų – savo 2020 m. vizijai – atnaujinti. Svarbu tai, kad kolegos pritaria esminiam dalykui: toliau inicijuoti ir įgyvendinti reformas, skirtas padėti darbo ieškantiems asmenims geriau valdyti savo karjerą ir prisitaikyti prie pokyčių darbo rinkoje, o darbdaviams – apsirūpinti kvalifikuota darbo jėga pagal jų poreikius“, – sakė Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė.

Strategijoje nustatyta Tinklo vizija – tai priemonė stiprinti Europos valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimą, leidžiantį joms atlikti savo vadovaujančias funkcijas darbo rinkoje, prisidedant prie Europos užimtumo strategijų, gerinant darbo rinkos funkcionavimą ir integraciją bei kuriant geresnes subalansuotas darbo rinkas.

Tinklo misija yra skatinti valstybinių užimtumo tarnybų modernizavimą, optimalų naudojimąsi technologijomis ir duomenų šaltiniais, padedant joms pritaikyti savo vaidmenį ir funkcijas bei prisidėti prie Europos Sąjungos užimtumo politikos ir strategijų įgyvendinimo. Tai tikimasi pasiekti toliau stiprinant ir skatinant tarnybų bendradarbiavimą šiose srityse: jų gebėjimų stiprinti darbo rinkos funkcionavimą didinimas; darbo paklausos didinimas, skatinant savanorišką judumą; darbo rinkos informacijos naudojimas darbo ieškančių asmenų ir darbdavių poreikiams numatyti; darbo jėgos rengimas aktyviam dalyvavimui darbo rinkoje ir gebėjimų ugdymui.

Posėdyje daug dėmesio skirta ateities darbo rinkai. Darbdavius atstovavęs Davidas N. Barnes, IBM Globalios darbo jėgos politikos viceprezidentas, iškėlė tokius iššūkius kaip darbo vietų automatizavimas Tarptautinio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (OECD) priklausančiose šalyse, produktyvumo bumas. Ateities darbuotojų laukia kognityvinės kompiuterijos sistemos, gebančios suprasti, mąstyti, mokytis ir bendrauti su žmonėmis natūraliu būdu – visa tai reikalauja naujų įgūdžių, susijusių su analitiniais gebėjimais apdoroti didelės apimties duomenis. Glaudesnis akademinio pasaulio, darbdavių ir užimtumo tarnybų bendradarbiavimas yra būtinas šiems įgūdžiams nustatyti ir juos suteikti. Manoma, kad ateityje bus svarbu išsaugoti ne konkrečią darbo vietą, bet investuoti į darbuotoją visos jo darbo karjeros metu.

Pasak viceprezidento, skaitmeninis perversmas jau vyksta – ,,Uber“, didžiausia pasaulyje taksi kompanija, neturi transporto priemonių, ,,Airbnb“, didžiausia pasaulyje apgyvendinimo paslaugas teikianti kompanija, neturi nekilnojamojo turto. Naujų technologijų plėtra turi tiesioginę įtaką darbo vietų augimui ir naujo žmogaus – mašinos santykio formavimuisi. Su technologijų kaita susiję ir socialiniai – ekonominiai pokyčiai visuomenėse, iš kurių ryškiausias – kintantis darbo pobūdis, didėjantis lankstumas darbe. Su tuo susiję ir darbdavių poreikiai – 67 proc. darbdavių svarbiausiu sėkmingos karjeros darbe veiksniu laiko analitinius gebėjimus – analizuoti problemas ir priimti atitinkamus sprendimus, 65 proc. įsitikinę, kad ne mažiau svarbus gebėjimas efektyviai bendradarbiauti ir dirbti komandoje. Taip pat darbdaviai tikisi iš darbuotojų efektyvaus komunikavimo verslo aplinkoje, lankstumo, gebėjimo keistis ir prisitaikyti prie pokyčių. Kaip rodo apklausos, net 71 proc. darbdavių neranda kandidatų su minėtomis kompetencijomis.

 

Malta

 

 

Tai kelia iššūkį įgūdžių ir kompetencijų srityje. Valstybinės užimtumo tarnybos apie tai kalba savo strategijoje – taikydamos holistinį požiūrį į užimtumą, jos numato daugiau dėmesio skirti individualaus darbo ieškančio žmogaus karjerai, ypač turinčio įsidarbinimo sunkumų, pirmiausia per asmens atsakomybės už savo karjerą stiprinimą, suteikiant visą reikalingą pagalbą įgūdžiams įgyti, atnaujinti ir palaikyti.

Strategijoje akcentuojama, kad Europos piliečiai keičiasi, didėja jų lūkesčiai dėl viešųjų paslaugų kokybės. Reaguodamos į šiuos lūkesčius, valstybinės užimtumo tarnybos numato atsižvelgti į savo klientų augančią kultūrą reikalauti teisių (individualizuotų paslaugų lygio palaikymas) ir tuo pačiu skatins prisiimti atsakomybę dėl savo karjeros (įpareigojimas bendradarbiauti ir priemonės, nukreiptos į užimtumą).

 

 

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 07 99.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas