Darbo biržos veikla 

Lietuvos darbo birža > Informacija > Administracinė informacija
 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos 46 teritorinės darbo biržos savo veiklą pradėjo 1991 m. kovo 1 d.

Lietuvos darbo birža derina darbo pasiūlą ir paklausą, siekiant išlaikyti darbo rinkos pusiausvyrą, siekia didinti darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybes, įgyvendina dvišalį ir trišalį socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimą užimtumui skatinti, prisideda prie socialinės atskirties mažinimo, rengia ir įgyvendina nedarbo prevencijos ir darbuotojų atleidimo iš darbo pasekmių švelninimo priemones, siekiant mažinti struktūrinį nedarbą, vykdo darbo rinkos stebėseną, vertina padėtį darbo rinkoje ir prognozuoja jos pokyčius, plėtoja viešąsias paslaugas ir gerina įgyvendinamų užimtumo rėmimo priemonių efektyvumą, įsisavina Europos Sąjungos struktūrinių, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų finansinę paramą, siekiant užimtumo ir investicijų į žmogiškąjį kapitalą skatinimo bei užtikrinant lygias galimybes darbo rinkoje, aktyviai veikia Europos užimtumo tarnybų tinkle, kuriant vieningą ir skaidrią Europos Sąjungos darbo rinką, užtikrina ir modernizuoja teritorinių darbo biržų veiklą, skatinant užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą.

 Naujienos

Jaunimui aktualu dirbti – padeda „Naujas startas“ Naujas2017.02.22
Darbo biržos pokyčių tikslas – kokybiškos paslaugos klientams2017.02.20
Darbo rinkos prognozė: darbo paklausa augs kvalifikuotam darbui2017.02.10
Sausį – daugiau norinčių dirbti savarankiškai 2017.02.06
Jaunimo darbo centro stende – kryptis Tavo karjerai! („Studijos 2017“)2017.02.02
1 - 5 Pirmyn

 Naujausi skelbimai

Nėra elementų, kuriuos galima rodyti šiame sąrašo „Skelbimai“ rodinyje.

 Renginiai

Vasario 22-23 d. LDB EURES nacionalinio koordinavimo skyriaus vyr. specialistė Ginta Ališevičiūtė dalyvaus EURES koordinacinės grupės susitikime.2017.02.22 08:00Briuselis, Belgija.
Vasario 22 d. 13 val. vyks darbo pasitarimas. Naujas2017.02.23 13:00Geležinio Vilko g. 3A.

Informacija atnaujinta: 2015.11.13 10:32