Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2017 m. gegužės 1 d. Alytaus teritorinėje darbo biržoje buvo įregistruoti 9234 bedarbiai (balandžio 1 d. - 9996), tai sudarė 10,5 proc. visų Alytaus apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su kovo mėn., sumažėjo 0,8 proc. punkto. Per balandžio mėnesį įregistruota 860 darbo ieškančių asmenų, iš jų bedarbio statusas suteiktas 817 asmenims.
Įregistruotos 725 laisvos darbo vietos. Įdarbinti 757 asmenys, iš jų neterminuotai - 661. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipti 522 asmenys.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Alytuje Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje

 Renginiai

2017-05-24 09:00
Darbo klubo užsiėmimas „Savęs pažinimas ir profesinis apsisprendimas“ pageidaujantiems įgyti profesiją asmenims
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Lazdijų skyrius, Kauno g. 6 A, Lazdijai
2017-05-24 09:00
Darbo klubo užsiėmimas „Profesinis apsisprendimas“ neapsisprendusiems dėl profesijos pasirinkimo asmenims
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyrius, Dzūkų g. 16, Varėna
2017-05-24 09:00
Darbo motyvacijai stiprinti užsiėmimas „Aš galiu“ (I dalis) nepasirengusiam darbo rinkai jaunimui
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos jaunimo darbo centro skyrius, Dzūkų g. 16, Varėna
2017-05-24 10:00
Jaunimo garantijų iniciatyvos pristatymas jaunimui
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Lazdijų jaunimo darbo centras, Kauno g. 6 A, Lazdijai
2017-05-24 10:30
Darbo biržos elektroninių paslaugų pristatymas „E. paslaugos – greičiau, paprasčiau ir patogiau!“ jaunimui
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Lazdijų jaunimo darbo centras, Kauno g. 6 A, Lazdijai
Daugiau renginių