Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijos
Atviro informavimo sistema
Informacijos ir konsultacijų centrai
Klientų priėmimo laikas
Bendradarbiavimas
Informacija apie darbo užmokestį
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Viešieji pirkimai
Tarnybiniai automobiliai
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
2016 metų pabaigoje nedarbas Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje - 7,5 proc.
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2017 m. sausio 6 d.
Kategorija: Darbo rinkos

Per gruodžio mėnesį registruoto nedarbo lygio rodiklis, skaičiuojamas nuo darbingo amžiaus gyventojų, Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje išaugo 0,7 proc. punkto ir mėnesio pabaigoje siekė 7,5 proc. Metų pabaigoje darbo biržoje buvo įregistruota beveik 26,7 tūkst. bedarbio statusą turinčių Kauno regiono gyventojų. Palyginti su 2015 metų tuo pačiu laikotarpiu, bedarbių skaičius sumažėjo 2,4 proc., registruotas nedarbas - 0,1 proc. punkto.

Nedarbas Kauno regione ir toliau lieka vienas mažiausių šalyje: mažesnis fiksuotas tik Klaipėdos (7,4 proc.) ir Vilniaus regionuose (7,2 proc.). Nedarbo lygis išaugo visose regiono savivaldybėse.

Per gruodžio mėnesį Kauno teritorinėje darbo biržoje bedarbiais užsiregistravo 3,7 tūkst. asmenų, darbdaviai ieškantiems darbo siūlė 4,4 tūkst. laisvų darbo vietų. Per mėnesį įdarbinta per 2 tūkst. regiono gyventojų, dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse nukreipta - 312, dar 797 - pradėjo veiklą, įsigiję verslo liudijimus laikotarpiui iki 6 mėnesių. Darbdaviams išduoti 235 leidimai įdarbinti užsieniečius, iš jų daugiausia - tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojams.
Mėnesio pabaigoje laikino užimtumo priemonėse dalyvavo 1,8 tūkst. regiono gyventojų.

Kauno mieste registruotas nedarbas gruodžio mėn. išaugo 0,8 proc. punkto, nuo 6,4 iki 7,2 proc. Mėnesio pabaigoje Kauno miesto skyriuje bedarbiais buvo įregistruota 13,1 tūkst. nedirbančių kauniečių, dar 864 – dalyvavo laikino užimtumo priemonėse. Per gruodį darbo biržoje užsiregistravo 1,8 tūkst. bedarbių, ieškantiems darbo pasiūlyta 2,9 tūkst. laisvų darbo vietų Kauno mieste. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 87 žmonės. Darbo biržos duomenimis per mėnesį įsidarbino kiek daugiau nei 1 tūkst. asmenų, savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėn. pradėjo 438. Kauno įmonėms išduoti 138 leidimai įdarbinti užsieniečius. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 7,1 proc. 

Kauno rajone registruotas nedarbas per gruodį išaugo 0,6 proc. punkto, nuo 6,1 iki 6,7 proc. Metų pabaigoje Kauno rajono skyriuje bedarbiais buvo užsiregistravę 3,8 tūkst. rajono gyventojų, laikino užimtumo priemonėse dalyvavo 219. Per mėnesį darbo biržoje užsiregistravo 530 nedirbančių asmenų. Kauno rajone darbdaviai ieškantiems darbo siūlė 477 laisvas darbo vietas. Dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse nusiųsti 47 rajono gyventojai, 111 - pradėjo veiklą pagal verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėn. Darbo biržos duomenimis per mėnesį įsidarbino 306 darbo biržos klientai. Kauno rajono įmonėms išduoti 76 leidimai įdarbinti užsieniečius. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 6,8 proc. 

Jonavos rajone registruotas nedarbas per gruodžio mėn. išaugo 0,9 proc. punkto, nuo 9,1 iki 10,0 proc. Mėnesio pabaigoje Jonavos skyriuje bedarbiais buvo įregistruota beveik 2,7 tūkst. rajono gyventojų, laikino užimtumo priemonėse dalyvavo 215. Per mėnesį darbo biržoje bedarbiais užsiregistravo 351 nedirbantis asmuo, ieškantiems darbo pasiūlyta 215 laisvų darbo vietų rajone. 46 darbo biržos klientai nukreipti dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, 95 - pradėjo savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėn. Darbo biržos duomenimis per mėnesį įsidarbino 174 rajono gyventojai. Rajone išduotas 1 leidimas įdarbinti užsienietį. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 10,5  proc. 

Kaišiadorių rajone nedarbas gruodžio mėn. šoktelėjo 0,5 proc. punkto, nuo 6,8 iki 7,3 proc. Metų pabaigoje Kaišiadorių skyriuje bedarbiais buvo užsiregistravę arti 1,5 tūkst. rajono gyventojų, laikino užimtumo priemonėse dalyvavo 87. Per gruodį bedarbiais užsiregistravo 189 asmenys, ieškantiems darbo pasiūlyta 214 laisvų darbo vietų rajone, dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse nukreipti 23 žmonės. Įsidarbino 116 darbo biržos klientų, 17 - pradėjo savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėn. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 7,5 proc. 

Kėdainių rajone registruotas nedarbas gruodžio mėn. išaugo 1 proc. punktu, nuo 7,5 iki 8,5 proc. Metų pabaigoje darbo biržoje buvo įregistruota beveik 2,5 tūkst. rajono gyventojų, 159 - dalyvavo laikino užimtumo priemonėse. Per gruodį Kėdainių skyriuje bedarbiais užsiregistravo 408 žmonės, ieškantiems darbo pasiūlytos 338 laisvos darbo vietos rajone. Dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse nukreiptas 51 darbo biržos klientas, 71 - pradėjo darbinę veiklą pagal verslo liudijimą iki 6 mėn. Per mėnesį įsidarbino 178 žmonės. Rajono įmonėms išduota 20 leidimų įdarbinti užsieniečius. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 8,8 proc. 

Prienų rajono ir Birštono savivaldybes aptarnaujančiame Prienų skyriuje metų pabaigoje bedarbiais buvo užsiregistravę 1,3 tūkst. šių savivaldybių gyventojų, dar 115 dalyvavo laikino užimtumo priemonėse. Skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje bendras registruotas nedarbas per gruodžio mėn. išaugo 0,7 proc. punkto, nuo 6,2 iki 6,9 proc. (Prienų rajono savivaldybėje – 0,7 proc. punkto, nuo 6,4 iki 7,1 proc., Birštono savivaldybėje - 0,9 proc. punkto, nuo 4,6 iki 5,5 proc.). Per gruodį Prienų skyriuje bedarbiais užsiregistravo 198 šių savivaldybių gyventojai, jiems pasiūlytos 162 laisvos darbo vietos skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje. Per mėnesį įsidarbino 124, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti - 22, verslo liudijimą iki 6 mėn. įsigijo  - 56 darbo biržos klientai. Prieš metus nedarbas skyriaus teritorijoje buvo 7,6 proc.: Prienų rajone – 7,6 proc., Birštono savivaldybėje – 7,5 proc. 

Raseinių rajone registruotas nedarbas per gruodžio mėn. išaugo 0,4 proc. punkto, nuo 8,8 iki 9,2 proc. Metų pabaigoje Raseinių skyriuje bedarbiais buvo įsiregistravę 1,9 tūkst. rajono gyventojų, 131 - dalyvavo laikino užimtumo priemonėse. Per gruodį darbo biržoje naujai užsiregistravo 264 bedarbio statusą turintys asmenys. Ieškantiems darbo pasiūlytos 135 laisvos darbo vietos rajone. Dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse per mėnesį pradėjo 36 darbo biržos klientai, įsidarbino – 116, veiklą pagal verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėn. pradėjo - 9. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 9,2 proc. 

Daugiausiai laisvų darbo vietų Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo siūloma pardavimo vadybininkams, administratoriams, buhalteriams, apskaitininkams, logistikos specialistams, bendrosios praktikos slaugytojams, pardavėjams, tarptautinių pervežimų  ir kitiems vairuotojams, virėjams, apsaugos darbuotojams, siuvėjams, statybininkams, barmenams, padavėjams, staliams, elektrikams, suvirintojams, šaltkalviams, automobilių remontininkams.  

Gruodžio mėnesį ir toliau įgyvendinama Jaunimo garantijų iniciatyva. Tarpinstituciniu bendradarbiavimu grįsta strategija siekiama, kad visiems iki 29 metų amžiaus jaunuoliams, užsiregistravusiems darbo biržoje, tinkamas darbas arba galimybė mokytis būtų pasiūlyta per 4 mėnesius. Sėkmingai į darbo rinką per gruodžio mėnesį integruoti 538 jaunuoliai. 125 – nukreipti dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, 2 – dirba savanoriškoje veikloje. Per gruodį Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruota šiek tiek daugiau nei 1 tūkst. jaunuolių. 

Kauno teritorinė darbo birža įgyvendina jaunimui skirtą projektą „Atrask save“, kuriame teikiamos ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės. Trejus metus vyksiančiu projektu jaunuoliams siekiama užtikrinti sklandų perėjimą po nedarbo laikotarpio, neaktyvaus gyvenimo į darbo rinką ar švietimo sistemą. Šiame Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekte skatinamas dalyvauti neaktyvus, nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 metų jaunimas. „Atrask save“ –  pirmasis jungtinis projektas jaunimo užimtumui skatinti, kai ir registruotam, ir neregistruotam teritorinėse darbo biržose neaktyviam jaunimui taikomos įvairios darbo su jaunimu formos ir  neformaliojo ugdymo metodai, skatinantys jo motyvaciją dirbti ar mokytis, didinantys pasitikėjimą savimi ir atsakomybę bei padedantys labiau pažinti save. Projekto dalyviams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje ir jaunimo motyvaciją skatinančiose veiklose, kurios jiems padeda įgyti asmeninių, socialinių ir profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar įsitvirtinti darbo rinkoje. Motyvuotiems bedarbiams suteiktos galimybės įgyti trūkstamų gebėjimų ir kompetencijų. Nuo projekto pradžios iki 2017 m. sausio 1 d. projekto veiklose pradėjo dalyvauti 898 nepasirengę ir 360 pasirengę rinkai jaunuoliai, iš jų gruodžio mėnesį – 30 nepasirengę darbo rinkai. 

Siekdama darbo pasiūlos ir paklausos dermės regione, Kauno teritorinė darbo birža įgyvendina Europos socialinio fondo iš dalies finansuojamus projektus, kurių metu ypatingas dėmesys skiriamas profesiniam mokymui, taip pat remiamojo įdarbinimo priemonėms. Siekiama pagalbą integruojantis į darbo rinką suteikti ne tik jauniems, bet ir vyresnio amžiaus darbo ieškantiesiems asmenims.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas