Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijos
Atviro informavimo sistema
Informacijos ir konsultacijų centrai
Klientų priėmimo laikas
Bendradarbiavimas
Informacija apie darbo užmokestį
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Viešieji pirkimai
Tarnybiniai automobiliai
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Jaunimo garantijos 
 

ES Taryba 2013 m. balandžio 22 d. paskelbė rekomendaciją dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo. 

Jaunimo garantijų iniciatyva siekiama užtikrinti, kad visiems jaunesniems nei 25 metų amžiaus asmenims per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapimo bedarbiais būtų pateikiamas kokybiško darbo pasiūlymas, pasiūlymas tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką. Šia iniciatyva siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, padėtį, padedant susirasti darbą baigus mokslus. Iniciatyva įgyvendinama nuo 2014 m.

Lietuvoje Jaunimo garantijų iniciatyva taikoma jaunimui iki 29 metų.

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVA LIETUVOJE

• Kas yra Jaunimo garantijų iniciatyva?
• Galimybės jaunimui
• Jaunimo garantijų iniciatyvos dokumentai 

Norinčius daugiau sužinoti apie Jaunimo garantijų iniciatyvą ir pasinaudoti jos galimybėmis Kauno teritorinėje darbo biržoje, prašome kreiptis į Jus aptarnaujantį darbo biržos arba Jaunimo darbo centro specialistą.

 
 

Kauno teritorinė darbo birža, siekdama užtikrinti efektyvų Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą Kauno teritorinėje darbo biržoje, sudarė Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo koordinacinį komitetą.
Skyriuose, vykdančiuose klientų aptarnavimo funkcijas, sudarytos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos. 

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMO KOORDINACINIS KOMITETAS

Kauno miesto
skyriaus
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija

Kauno rajono
skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija

Jonavos
skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija

Kaišiadorių
skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija

Kėdainių
skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija

Prienų
skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija

Raseinių
skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija


Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas   

Kovo mėn. sėkmingai į darbo rinką integruoti 758 jaunuoliai. 171 - nusiųstas dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, 2 - dalyvauja savanoriškoje veikloje. Per kovą Kauno teritorinėje darbo biržoje užsiregitravo kiek daugiau nei 1,3 tūkst. iki 29 m. amžiaus jaunuolių.

Darbo rinkos rodiklių stebėsena. 2017 m. kovas

2017 metais sėkmingai įgyvendinama Jaunimo garantijų iniciatyva


2017 m. balandžio-birželio mėnesiais planuojami Komiteto ir komisijų posėdžiai:

Mėnuo

Koordinacinis komitetas
(mėnesio diena)

Komisijos klientų aptarnavimo skyriuose (mėnesio diena)

Kauno miesto

Kauno rajono

Jonavos

Kaišiadorių

Kėdainių

Prienų

Raseinių

Balandis

 

 27

 

6

 

 

 

Gegužė 26
Birželis

 

20 27 15 22 8

 


Informacija atnaujinta: 2017.04.20 09:34