Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Klientų priėmimo laikas
Jaunimo darbo centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Patvirtintos savivaldybių ir seniūnijų teritorijos, kuriose 2017 metais bus organizuojami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2017 m. sausio 3 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Teisės aktų registre paskelbtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. A1-3 „Dėl Savivaldybių (seniūnijų) teritorijų, kuriose 2017 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašo patvirtinimo“:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e4691f0d0dd11e69e09f35d37acd719

 

2017 m. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai galės būti įgyvendinami šiose Šiaulių teritorinės darbo biržos aptarnaujamose savivaldybių ir seniūnijų teritorijose:

1. Savivaldybės:

1.1. Akmenės rajono savivaldybė;

1.2. Joniškio rajono savivaldybė;

1.3. Kelmės rajono savivaldybė;

1.4. Radviliškio rajono savivaldybė.

 

2. Savivaldybių seniūnijos:

2.1. Pakruojo rajono savivaldybės Klovainių seniūnija;

2.2. Pakruojo rajono savivaldybės Linkuvos seniūnija;

2.3. Pakruojo rajono savivaldybės Lygumų seniūnija;

2.4. Pakruojo rajono savivaldybės Pašvitinio seniūnija;

2.5. Pakruojo rajono savivaldybės Žeimelio seniūnija;

2.6. Šiaulių rajono savivaldybės Bubių seniūnija;

2.7. Šiaulių rajono savivaldybės Kuršėnų kaimiškoji seniūnija;

2.8. Šiaulių rajono savivaldybės Kuršėnų miesto seniūnija;

2.9. Šiaulių rajono savivaldybės Raudėnų seniūnija;

2.10. Šiaulių rajono savivaldybės Šakynos seniūnija.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas