Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2017 m. sausio 1 d. Telšių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruoti 8105 bedarbiai (gruodžio 1 d. – 7199), tai sudarė 9,2 proc. visų Telšių apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su gruodžio mėn., išaugo 1,0 proc. 2016 m. sausio 1 d. nedarbas siekė 10,2 proc. ir buvo didesnis 1,0 proc. lyginant su šių metų situacija.
Per gruodžio mėnesį įregistruoti 1202 darbo neturintys asmenys (lapkričio mėn. - 1234), iš jų bedarbio statusas suteiktas 1146 asmenims.
Įregistruotos 368 laisvos darbo vietos. Įdarbinta 529 asmenys, iš jų neterminuotai - 424. Veiklą pagal verslo liudijimą pradėjo 147 asmenys. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipti 184 asmenys.
Sausio 1 d. buvo registruotas 1371 jaunas asmuo (16 - 29 m.). Per gruodžio mėn. įdarbinti 155 jaunuoliai, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 102.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

 Renginiai

2017-01-17 10:00
Profesinio veiklinimo užsiėmimas asmenims vyresniems kaip 29 m., norintiems įgyti profesiją
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Telšių skyriuje (S. Daukanto g. 64)
2017-01-25 10:00
Darbo klubo užsiėmimas „Pasirengimas ir dalyvavimas darbo pokalbyje“ pasirengusiems/nepasirengusiems darbo rinkai bedarbiams
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyriuje (Ventos g. 27)
2017-01-25 10:00
Konsultavimo grupėms užsiėmimas ,,Elektroninės darbo biržos paslaugos“ darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m. amžiaus
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Mažeikiuose (Ventos g. 27)
2017-01-25 10:00
Priemonės „Aš galiu“ konsultavimo grupėms IV-as motyvacinis užsiėmimas jaunimui iki 29 m. amžiaus
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Rietave (L. Ivinskio g. 2)
2017-01-25 10:00
Išvažiuojamasis renginys mokiniams
Vieta: Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijoje (Lazdynų Pelėdos g. 20, Tryškiai)
Daugiau renginių

 Situacija darbo rinkoje